با مطرح شدن در هیئت نظارت دانشگاه کاشان:

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه کاشان (آرمان) مجوز فعالیت گرفت

به گزارش عدالتخواهی، دانشجویان عدالتخواه دانشگاه کاشان که در 8 اردیهبشت 95 تایید اصولی تشکل مجمع دانشجویی عدالتخواه کاشان (آرمان)، را از هیئت نظارت دانشگاه کاشان گرفته بودند با تلاش مستمر بعد از گذشت مدت طولانی 7 ماهه و پس از طی مراحل قانونی و بروکراسی های اداری، با کش و قوس های فراوان، سرانجام […]

به گزارش عدالتخواهی، دانشجویان عدالتخواه دانشگاه کاشان که در 8 اردیهبشت 95 تایید اصولی تشکل مجمع دانشجویی عدالتخواه کاشان (آرمان)، را از هیئت نظارت دانشگاه کاشان گرفته بودند با تلاش مستمر بعد از گذشت مدت طولانی 7 ماهه و پس از طی مراحل قانونی و بروکراسی های اداری، با کش و قوس های فراوان، سرانجام مجوز نهائی فعالیت خود را از هیئت نظارت دانشگاه گرفتند.

گفتنی است این تشکل دانشجویی بزودی و پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی و انتخاب دبیر، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد نمود.

لازم به ذکر است «مجمع دانشجویان عدالتخواه»  که ذیل اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور  قرار دارد پنجمین تشکل اسلامی است که در دانشگاه کاشان مجوز فعالیت می گیرد و قبل از آن تشکل های «بسیج دانشجویی»‌، «جامعه اسلامی دانشجویان»، «انجمن اسلامی دانشجویان مستقل» و «انجمن اسلامی دانشجویان» فعالیت داشتند.