مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز، طی نامه ای به رئیس دادگستری استان فارس

بستر لازم جهت برگزاری تورِ « پایش دادگستری » را فراهم آورید

به گزارش عدالتخواهی؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز، طی نامه ای به علی القاصی؛ رییس دادگستری استان فارس، خواستار شفافیت و پایش دادگستری استان با برگزاری تورقوه قضاییه شدند. متن نامه به شرح زیر می باشد:   «یکی از دوستان راجع به نهادهای زیر نظر رهبری-حالا زیر نظر رهبری یک قدری مسامحه است،یعنی وابسته‌ی به دستگاه […]

به گزارش عدالتخواهی؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز، طی نامه ای به علی القاصی؛ رییس دادگستری استان فارس، خواستار شفافیت و پایش دادگستری استان با برگزاری تورقوه قضاییه شدند. متن نامه به شرح زیر می باشد:

 

«یکی از دوستان راجع به نهادهای زیر نظر رهبری-حالا زیر نظر رهبری یک قدری مسامحه است،یعنی وابسته‌ی به دستگاه رهبری-مثل بنیاد مستضعفان، مثل ستاد اجرائی فرمان امام [صحبت کردند].خیلی خوب، من اصلاً پیشنهاد میکنم گروه‌های دانشجویی توربازبینی درمورد همین نهادها ترتیب بدهند و بروند ببینند» مقام معظم رهبری

 

جناب آقای علی القاصی
رئیس کل محترم دادگستری استان فارس
همان طور که مستحضرید؛ انقلاب اسلامی ایران، با مهم ترین شعارش یعنی عدالت، در آستانه 40 سالگی قرار دارد. مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز؛ بنا به رسالت های دانشجویی خود قصد برگزاری تور قوه ی قضاییه را دارد.
در این تور، عملکرد دستگاه تحتِ مدیریت حضرتعالی، میزان رضایتمندی مردم، میزان تحقق و بسط عدالت اجتماعی، چگونگی برخورد با فسادهای اداری و مواردی از این دست مورد پایش قرارخواهد گرفت.
لذا خواهشمند است؛ بستر لازم جهت برگزاری تورِ « پایش دادگستری » را فراهم آورید.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز