یادداشت// محمد جواد معتمدی نژاد

کاتالیزور های برجام!

به گزارش عدالتخواهی؛ هنوز سخنان گوهر بار اقایان سوار بر اصول! در گوشمان است. احسنت ها و آفرین هایشان. سبقت گرفتنشان از یکدیگر برای تصاحب برجام. حسرت خوردنشان که چرا ما برجام را نیافریدیم. پیام ها و نامه های تقدیر و تشکرشان را که به مثابه هندوانه قاچ کردن برای خودشان بود. اکنون دوباره با تمدید […]

به گزارش عدالتخواهی؛ هنوز سخنان گوهر بار اقایان سوار بر اصول! در گوشمان است. احسنت ها و آفرین هایشان. سبقت گرفتنشان از یکدیگر برای تصاحب برجام. حسرت خوردنشان که چرا ما برجام را نیافریدیم. پیام ها و نامه های تقدیر و تشکرشان را که به مثابه هندوانه قاچ کردن برای خودشان بود. اکنون دوباره با تمدید تحریم های ده ساله مواضعشان را زمین تا آسمان تغییر دادند. می گویند “شما که میگفتید با برجام تحریم ها لغو می شود، اکنون با وضع تحریم های ده ساله ایمان بیاورید به رهبر انقلاب.” پناه برخدا از این رنگ عوض کردن.

اسم خودشان را گذاشته اند خواص. در بهترین حالت خاص هستند، آن هم در زیر و رو کشیدن. الحق و والانصاف زبده هستند و خواص بودن برایشان زیبنده است.

در برجام عده ای را میبینیم که در دانشگاه ها راه میفتند و نطق می کنند.در نظر خودشان نطق انقلابی میکنند. بعد از مراسم هم چاپلوسان همه جا حاضر شروع به تعریف و تجمجید میکنند. از قضا بعضی از این افراد نماینده مجلس هستند. از قضا برخا سردار هم هستند. خطاب بنده به ایشان این است که شما در مجلس چه (کاری) میکنید؟ خب استفاده کنید از جایگاهتان.جایگاهی که برای حفاطت از انقلاب است. گویا زبانتان بند آمده که نه در مجلس نطق میکنید نه در کمیسیون امنیت ملی. بازده مفید شما چقدر است؟ چند درصد؟ در مجلس نهم که رای دادید به برجام در 20 دقیقه. مجلس نهم هم که به گفته خودتان از باند خودتان بود. خب چه کردید؟ حالا اگر دست خودتان نبود، فحش های عالم را میدادید به جناح مقابلتان. شما همان هایی هستید که از ترس، درست دقایقی قبل از برجام تصویب کردید که آرای نمایندگان به طرح ها و مصوبات از این به بعد مخفی باشد( تا قبل از آن معلوم بود که فلان نماینده به فلان طرح رای مثبت داده یا منفی یا ممتحنه). بر شرفتان!

شما همان هایی هستید که در تحصن سال قبل مقابل مجلس با خنده عرض کردید که برجام خلاف اصول انقلاب است. نمیدانم خنده تان به چه چیز بود. فقط میدانم که از داد و فریاد یک فرد، میکروفن را گذاشتید و سوار پژو پارس سفید رنگتان شدید و رفتید.

در قضیه برجام همه عجله کردند. هم تیم مذاکره کننده که همه مشکلات مملکت از اِشتغال تا آب خوردن را با برجام گره زد و درصدد انجام این توافق برای بهره برداری های خودشان بودند. هم مجلس نهمِ راستی که برجام را 20 دقیقه ای تصویب کرد، هم آقایان معزز و مکرم و مکرمه ای که هول شدند و برای هم پیغام دستخوش و باریکلا فرستادند، هم علمای بزرگوار اسلام که خودشان در قامت یک کاتالیزور به میدان آمدند و گفتند اگر دیر بشود ایران هم سوریه و عراق می شود؛ هم امت حزب الله که گفتند دیگر فایده ندارد،برجام به تصویب میرسدو عملیاتی می شود – که زود دست بریدند و ناامید شدند و وعده الهی را نادیده گرفتند- هم آنان که بعد از امضای برجام توسط طرفین گفتند ایران گلستان میشه! و تحریم ها تمام می شود و خداحافظ ایران بدون تحریم. همه عجله کردند. البته نقش بعضی در این بین پررنگ تر بود. دلیلش هم به خاطر بیش از حد خاص بودنشان بود.

 

دعوای ما در برجام با یک نوع خط فکری است. خط فکری که با گذشت از 40 سال از انقلاب، انقلاب را مجبور به آزمایش در مورد بدیهی ترین اصول انقلاب یعنی مرگ بر استکبار کرد. خط فکری که میگوید بدون امریکا اداره امورات مملکت ناممکن است. مقدمات این آزمایش مطرح کردن بحث آمریکای خوب، آمریکای بد است. البته تقویت این موضوع در آینده ای نزدیک و با در دست گرفتن امورات امریکا توسط ترامپ رقم خواهد خورد.

*محمد جواد معتمدی نژاد – عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی