نقدی بر مدل برخورد اصولگرایان با مسئله مفاسد اقتصادی و تبعیت جامعه حزب اللهی از آنها

چرا محمود صادقی ها بزرگ می شوند؟!

به گزارش عدالتخواهی؛ یقینا مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین گلوگاه های پیشرفت انقلاب اسلامی است. در جدی بودن این مسئله برای نظام تردیدی نیست و حداقل شاهدش هم تاکید مستمر مقام معظم رهبری بر این موضوع است . با این حال این موضوع تقریبا برای جامعه اصولگرایی مهم نبوده است و نیست.  در جامعه اصولگرایان […]

به گزارش عدالتخواهی؛ یقینا مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین گلوگاه های پیشرفت انقلاب اسلامی است. در جدی بودن این مسئله برای نظام تردیدی نیست و حداقل شاهدش هم تاکید مستمر مقام معظم رهبری بر این موضوع است .

با این حال این موضوع تقریبا برای جامعه اصولگرایی مهم نبوده است و نیست.  در جامعه اصولگرایان افراد خیلی نادری هستند که مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعا مسئله شان باشد و برای اکثریت اصولگرایان برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه اصولگرایی یک برخورد سیاسی است.

اگر پرونده هایی شبیه حقوق های نجومی باز بشود تا مدتها به آن می پردازند تا رقابت سیاسی خود با دولت را پیش ببرند. اما همین که مسئله املاک نجومی پیش بیاید پرداختن به حواشی برای آنها جذاب تر و با اولویت تر از پرداختن به متن اصلی موضوع است.

در پرونده املاک بیش از آنکه پیگیر این باشند که قصه چی بوده است پیگیر آن بودند که چرا افشا شد؟ افشای آن قانونی بود یا نه؟ چرا از افشا کننده حمایت می شود؟ چه سناریویی پشت سر افشا بوده است و موضوعاتی از این دست . بررسی حجم مباحث شبکه های اجتماعی در این موضوع روشنگر این ادعا است.

از سوی دیگر از دو دهه پیش تا کنون هر وقت عده ای حزب اللهی پیگیر مفاسد اقتصادی شدند از سوی اصولگرایان به بی بصیرتی و بی تدبیری و تندروی و برخورد افراطی و امثال آن متهم شدند و جالب این است که هیچگاه اصولگرایان خودشان گامی فعالانه و پیشتازانه برای پیگیری مفاسد اقتصادی بر نداشتند، جز عده ای قلیل.

بماند که از همان قلیل افراد دغدغه مند نسبت به مفاسد اقتصادی در جامعه اصولگرایی، برخی شان ققط در آستانه انتخابات یاد مفاسد اقتصادی می افتند و با یک کنفرانس مطبوعاتی یک پرونده را افشا می کنند و این دغدغه تمام می شود تا انتخابات بعدی.

و بدتر اینکه برخورد سیاسی اصولگرایی به نسل جوان حزب اللهی هم سرایت کرده است. سکوت در قبال پدیده های مهم مطرح شده در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا موضع گیری بسیار دیر هنگام و بی اثر اکثر تشکل های دانشجویی در پدیده های اخیر یک نمونه آن است.

وقتی مفاسد اقتصادی برای حزب اللهی ها مسئله نباشد، باید منتظر باشیم تا امثال محمود صادقی ها پرچم این مبارزه را دست بگیرند و برخوردی سیاسی تر از اصولگرایان با این موضوع انجام دهند.

واقع مطلب این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی اولا چپ و راست و میانه رو نمی شناسد و باید فراتر از این دسته بندی ها مورد توجه قرار گیرد. ثانیا به اقدامات ریشه و اصولی و البته سخت و دردناک نیاز دارد که با سیاست بازی و سیاسی کاری و پیگیری منافع کوتاه مدت قابل جمع نیست و اتفاقا هر وقت زمینه پیگیری چنین اقدامی در کشور فراهم شده چپ و راست با هم آنها را رد کرده اند. افشای دارایی های مسئولان و افشای حقوق های دولتی یک نمونه روشن آن در سالهای اخیر است.

تک نوشت