گزارش دیدار با عدالتخواهی که بخاطر گزارش فساد برخی قضات چهارمحال و بختیاری شلاق خورد و حبس کشید

منصور نظری: نباید بگذاریم انقلاب طبق وصیت امام خمینی به دست نااهلان بیفتد/انقلاب را باید جنبش های دانشجویی پیش ببرند

به گزارش عدالتخواهی؛ جمعی از دانشجویان عدالتخواه و اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی پنج شنبه شب 9 دیماه با حضور در منزل منصور نظری شاعر عدالتخواهی که بخاطر افشای فساد بعضی قضات چهار محال و بختیاری به یک سال حبس محکوم شده است، از وی دیدار کردند. بخش هایی از صحبت های منصور نظری […]

به گزارش عدالتخواهی؛ جمعی از دانشجویان عدالتخواه و اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی پنج شنبه شب 9 دیماه با حضور در منزل منصور نظری شاعر عدالتخواهی که بخاطر افشای فساد بعضی قضات چهار محال و بختیاری به یک سال حبس محکوم شده است، از وی دیدار کردند.

بخش هایی از صحبت های منصور نظری در این دیدار، در زیر آمده است:

بعضی بچه ها می گفتند کسایی که با شما کار میکنند این ها همه نابود شدند. این بنده خدایی که من رفتم ازش کپی بگیرم؛ جاساز مواد مخدر کردند توی ماشینش و گرفتنش و انفصال از خدمات دولت بهش دادند و با شلاق از دادگستری بیرونش کردند.

بخاطر اینکه نفع خاصی در پرونده نمیبردم اولش هرکسی درباره ابعاد پرونده جویا میشد می پرسید سمت شما در این پرونده چیست؟ پاسخم هیچ بود و همینطور زمان زیادی برای توضیح ابعاد پرونده می گذاشتم. این دفعه هم که دو تا از بازرس ها آمدند و صحبت کردیم، می پرسیدند که شما چی گرفتی؟ گفتم که من چیزی نگرفتم. میگفت امکان ندارد. گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد. همیشه فکر میکردند یک شخص دیگری پشت پرونده هست و همین خیلی برایشان ابهام ایجاد کرده بود.

فقط اراده خدا بود. من اگر از همان روز اول خودم بودم اصلا کار را ول میکردم. روز های اول می ترسیدم. برایم احضاریه آمد رفتم آنجا و برایم وثیقه 50 میلیون تومانی گذاشتند. کیفر خواست صادر شد و…
شاید بعضی شب ها خوابم نمی برد. فکر می کردم اگر من به زندان بروم زن و بچه ام چی می شوند؟ بعد کم کم دیگه هر موقع که گیر می افتادم یک قرآن داشتم و تفأل می زدم و بلااستثنا هر چی میزدم جوابش می آمد. دیگه به آن یقین رسیدم که اگر زن و بچه ام را هم جلوی من میکشتند کوتاه نمی آمدم چون می دانستم که احقاق حق می خواهد بشود. دیگر بعد از آن دوستان و بچه ها هم بعد مثل جنود الهی پیدا شدند و کار را اصلا از دست ما گرفتند.

انقلاب را باید جنبش های دانشجویی پیش ببرند چون شور انقلابی – به گفته آقا باید نگاه انقلابی داشت – در دانشجوها هستند بنابراین از انقلاب با نگاه انقلابی باید محافظت کنند. چون هرچه سن بالاتر برود شاید آن شور انقلابی کاسته شود.

نباید بگذاریم انقلاب طبق وصیت امام خمینی به دست نااهلان بیفتد که متاسفانه افتاده. ما هر چه سنگر به سنگر عقب نشستیم آدم هایی که به دنبال پست و مقام و دنیا هستند همینجور سنگرها رو یکی یکی گرفتند. این شده است که الان فساد در کشور ریشه دوانه و مردم هم دارند می بینند و می فهمند. درکشان بالا رفته و نمی شود سرشان کلاه گذاشت.