دبیر کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مصاحبه ای با خبرنامه دانشجویان گفت:

قوه قضاییه به دغدغه های مردم اهمیت جدی نداده و مسائل را شفاف نمیکند/چرا سامانه شفافیت آراء قضات که در قانون نیز آمده به صورتی نیست که در اختیار مردم قرار گیرد

دبیر کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: “چرا سامانه شفافیت آراء قضات که در قانون نیز آمده به صورتی نیست که در اختیار مردم قرار گیرد تا هم بازدارندگی داشته باشد و هم باعث شود مردم فضای قضایی را بهتر ببینند و از سلامت آن ها اطمینان کسب کنند؟ ” صادق پورهاشمی دبیر کمیته […]

دبیر کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: “چرا سامانه شفافیت آراء قضات که در قانون نیز آمده به صورتی نیست که در اختیار مردم قرار گیرد تا هم بازدارندگی داشته باشد و هم باعث شود مردم فضای قضایی را بهتر ببینند و از سلامت آن ها اطمینان کسب کنند؟ ”

صادق پورهاشمی دبیر کمیته عدالت قضایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگویی با «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در مورد ماجرای آرش صادقی و پرونده های مشابه آن گفت: جدای از اینکه حق با کیست و چه اتفاقی افتاده نکته قابل تأمل اینجاست که قوه قضاییه به دغدغه های مردم اهمیت جدی نمی دهد و مسائل را شفاف نمیکند؛ یعنی به واقع  افکار عمومی را زیاد به رسمیت نمی شناسد. از نظر قوه قضاییه امپراطوری بزرگ رسانه ای در پشت مسائل وجود دارد که غلبه بر آن کاری دشوار است که مشکلات اخیر هم از طرف همین امپراطوری رسانه ای به وجود آمده.

پور هاشمی در ادامه مطرح کرد: اینکه کار رسانه ای جبهه مخالف چگونه است و این افراد به حق دستگیر شده اند یا ناحق اصلا مورد بحث نیست چراکه از نظر من در این اتفاقات خود قوه قضاییه است که برای عناصر ضد انقلاب فضای جولان ایجاد کرده است. دستگاه قضا می بایست تا الان به خوبی متوجه میشد که از کجا ضربه می خورد و راه منحرف نشدن افکار عمومی چیست.

وی افزود: دقت کنید که هر چند روز یک مسئله ای یا یک فردی در رسانه ها مطرح می شود که اصلا مشخص نیست که کی بوده، چی شده، چه سوابقی داشته و چه اتفاقی برایش افتاده؟! وقتی که این سیستم مردم را عیال الله قرار نمی دهد و مسائل را به نحوی شرح نمیدهد که قانع شوند چه انتظاری است که مردم در مورد اخبار شنیده شده ای که برایشان مشخص نیست راست است یا دروغ، شک نکنند و موج رسانه ای علیه قوه ایجاد نشود؟

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی عنوان کرد: چرا سامانه شفافیت آراء قضات که در قانون نیز آمده به صورتی نیست که در اختیار مردم قرار گیرد تا هم بازدارندگی داشته باشد و هم باعث شود مردم فضای قضایی را بهتر ببینند و از سلامت آن ها اطمینان کسب کنند؟ ببینید طبق قانون دادگاه های ما باید علنی برگزار شود چه رسد به نتیجه و رای داگاه ها.

پور هاشمی در اخر گفت: قوه هر چقدر خودش را از مردم دور نگه دارد و هر چقدر مردم را ولی نعمت خود و برپا کنندگان انقلاب نداند و مسائل را برای آن ها به روشی درست و خوب شرح ندهد باز هم باید منتظر چنین مشکلاتی باشیم و بدانید که مسبب آن ها خود قوه قضاییه است چرا که مهاجمان حریف قوی نیستند بلکه این سیستم دفاعی ماست که به درستی سامان داده نشده است.