بررسی بحران خشک سالی و کمبود آب در کشور :

کاهش آب مصرفی به علت تخریب ساختمان خاک

به گزارش عدالتخواهی حسن حیدری کارشناس ارشد کشاورزی در 34 مین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس به بررسی یحران آب در کشور پرداخت. حسن حیدری کارشناسی کشاورزی گفت: دلیل کاهش ۱۰درصدی در آب مصرفی، تبخیر در شبکه های انتقال و توزیع آب است که علت این امر آب شویی یا همان تخریب ساختمان […]

به گزارش عدالتخواهی حسن حیدری کارشناس ارشد کشاورزی در 34 مین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس به بررسی یحران آب در کشور پرداخت.

حسن حیدری کارشناسی کشاورزی گفت: دلیل کاهش ۱۰درصدی در آب مصرفی، تبخیر در شبکه های انتقال و توزیع آب است که علت این امر آب شویی یا همان تخریب ساختمان خاک است.
حسن حیدری  در ۳۴مین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی شهید رجایی در خصوص بحران های آبی بیان کرد: چالش و مشکلات آب، مسئله شناسی و ضرورت تشکیل جریان اجتماعی با رویکرد دفاع از روستاییان و کشاورزان را از جمله مسائل مهمی دانست که مورد بررسی قرار گرفتند.
وی گفت: پیامد بحران آب مهاجرت اجباری روستاها است که در پی آن حدود ۳۴ درصد روستاها خالی از سکنه شده است.
حیدری تاکید کرد: پوشش گیاهی یکی از چشم انداز های تمدن ایران است که نبود پوشش های گیاهی بر محیط زیست انسانی اثرات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.
حیدری اظهار کرد: افرادی که خود بر کشاورزان خرده می گیرند و کشاورزی را عامل کم آبی می دانند تصمیماتی می گیرند که به تخریب پوشش های گیاهی منجر می شود.
وی گفت: هدر رفت آب تا قبل از رسیدن به دست مردم، ۵ برابر بیشتر از مصارف عادی مردم است ولی با این حال مقصر اصلی در مصرف آب را مردم می دانند.

در خصوص بخش مسئله آب اعلام کرد: ۴۲۴ میلیارد متر مکعب آب وارد می شود که ۲۳ درصد توزیع، ۳۱درصد قابل تجدید پذیر، ۱۳ درصد مصرف درست و ۶ درصد بهره وری می شود.
حیدری تخریب ساختمان خاک را دلیل اساسی هدر رفت آب دانست و گفت: کاهش ۱۰درصدی در آب مصرفی، تبخیر در شبکه های انتقال و توزیع آب است که علت این امر آب شویی یا همان تخریب ساختمان خاک است.
مدیر گروه کارشناسی ایلام ابراز کرد: از ۴۱۱میلی متر مکعب بارش و ۴۲۴ میلی متر مکعب آب ورودی به کشور، حدود ۲۹۴ متر مکعب تبخیر می شود.
حیدری ادامه داد: با تفکر و برنامه ریزی می توان از تبخیر بی رویه آب جلوگیری کرد چراکه آب یک کالای اقتصادی نیست، بلکه منبع حیاطی مردم است.
مدیر گروه کارشناسی ایتان تاریخ ایران را منبع تولید آب دانست و بیان کرد: کشور ما از دیرباز با مسئله آب و خشکسالی درگیر بوده است اما تا قبل از ورود فرهنگ غرب و اقتصادی کردن نفت مردم ما خود منابع تولید آب را از چاه ها و قنات انجام می دادنند.
وی ساخت سدها را بیش از نیاز کشور دانست و عنوان کرد: سد سازی یک اقدام ضرب العجلی و کوتاه مدت برای ذخیره آب است که بدلیل سرمایه گذاری نامناسب به بیش از ۱/۷ نیاز کشور سد ساخته شده است.
وی بهترین راه حل برای ذخیره آب را تقویت خاک دانست و بیان کرد: سوء مدیریت در آب به دلیل فرسایش خاک و نبود کشاورزی است چراکه بهترین خاک ها به دلیل زی استفاده ماندن و عدم کشاورزی با بارش باران پشت سدها جمع می شوند.
وی افزود: جذب آب در خاک سفره های زیر زمینی را تقویت می کند بر همین اساس ضرورت مسئله خاک از ذخیره آب بیشتر است.