بررسی نسبت مسایل اجتماعی با انقلاب اسلامی در نشست جنبش عدالتخواه:

اهتمام به حل مسائل اجتماعی یک حقیقت است و اصالت دارد، تاکتیک و مصلحت نیست

 یه گزارش عدالتخواهی دومین روز از نسشت شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس با حضور روح الله رشیدی فعال فرهنگی برگزار شد. رشبدی در ابتدا با اشاره به اینکه رهبری در خرداد سال 69 همزمان با سالگرد فوت امام، پیام مکتوبی را صادر می کنند که پیشنهاد می کنم مطالعه کنید.در این پیام […]

 یه گزارش عدالتخواهی دومین روز از نسشت شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس با حضور روح الله رشیدی فعال فرهنگی برگزار شد.

رشبدی در ابتدا با اشاره به اینکه رهبری در خرداد سال 69 همزمان با سالگرد فوت امام، پیام مکتوبی را صادر می کنند که پیشنهاد می کنم مطالعه کنید.در این پیام آمده فوری ترین خواسته وپیام انقلاب اسلامی استقرار عدالت اجتماعی است.

انقلاب اسلامی افتخارش این بود که در ایجاد و تثبیت انقلاب به مردم وابسته است،مردم جان مایه انقلاب بودند.اما درحال حاضر از این مفهوم دور افتادیم. انقلاب اسلامی تقلیل داده شده و با گذشت زمان کوچکتر میشود و مفاهیم حذف میشوند. در دهه 90، حاد ترین وضعیت ممکن به لحاظ آسیب ها و مساءل اجتماعی هستیم.

دو گزارش شورای اجتماعی کشور در دیداربا رهبری را مطالعه کنید،گزارش ها تکان دهنده است.
آمار ها را ببینید؛ 5میلیون زن مطلقه،وضعیا اعتیاد و…به عنوان یک انقلابی چه حسی نسبت به مساءل اجتماع دارید؟ مسولیتی احساس می کنید؟ آیا اصولا من به عنوان یک انقلابی، باید واکنشی نشان بدهم. در موارد دیگر مثل؛ محیط زیست،کشاورزی،منابع آب و…کسی که خود را سرباز انقلاب اسلامی می داند، در کجای این وضعیت قرار گرفته؟
در مساجد و پایگاه های بسیج به جای مطرح شدن مسایلی که نتیجه مفید وخاصی ندارد این چنین مشکلاتی باید بیان شود.
چه اتفاقی افتاده که باید بنشینیم و بدیهی ترین موضوعات انقلاب اسلامی( نسبت مساءل اجتماعی با انقلاب اسلامی
)را بازخوانی و حتی اثبات کنیم!
زمانی دون شان انقلاب می دانستیم که فقیر در کشورمان باشد اما در حال حاضر طبیعی به نظرمان می آید.

امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهایی را تشکیل دادند درحالی که وزارت خانه هم بود.مدل نگاه امام به جامعه و مردم متفاوت بود.
ما وقتی از جامعه حرف می زنیم؛ منظور نهادها ونیازها است.نهادها برای رفع نیازها.
امام در پیام به کمیته امداد،تاکید می کنند که شما بروید و فقرا و محرومین پیدا کنید.
امام به فکر عدالت فرهنگی هم بودند.فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی در همین جهت بود.میگفتند توده ها باید آگاه بشوند.

به جهاد سازندگی می گفتند؛ دولت در سایه.
چرا مردم با نیروهای جهاد همراه بودند؟ چونکه کمک کردن آنها را می دیدند.

انقلاب اسلامی از معنای اصیل خود دور افتاده است، یکی از آنها عرصه مساءل اجتماعی است.تا وقتی عقب نشینی ها اتفاق بی افتد از انقلاب اسلامی چیزی نمی ماند.
برخی ها از امام یک شخص محترم موزه نشین ساختند.یک امام صامت می خواهند که حرف نزند و تکلیف نخواهد.

انقلاب تک بعدی نیست و این تقلیل گرایی مفاهیم انقلاب به پدیده صرفا سیاسی که معطوف به قدرت است، که البته آنهم تقلیل پیدا می کند به قبیله گرایی و تامین قدرت فردی نه قدرت برای همه مردم.

آقایانی که در انتخابات ها احساس خطر و تکلیف می کنند!انقلاب را تقلیل می دهند.فعال سیاسی مثل شهید بهشتی خوب است اما سیاست زدگی هرچه قدر زیاد شود به همان نسبت مسایل اجتماعی کاسته می شود.محافظه کار می شویم.
موضوع اشرافیت زدگی و افتادن انقلابی ها در دام اشرافی گری را شاید بگویید کلیشه ای شده اما اینهم از موارد تقلیل دهنده انقلاب اسلامی است و خیلی از مدیران فعلی کسانی هستند که جز آدمهای پابرهنه بودند اما حالا مدیران ارشدی شدند که بین مردم و مسایل آنان نیستند.

در بخشی از نیروهای انقلاب، گرایش به استفاده ابزاری از محرومین ایجاد شده است.یعنی اینکه محلات فقیر را شناسایی می کنند چراکه انتخابات نزدیک هست.و معتقدند یکی از راههای جلب اعتماد مردم، خدمت کردن است.