وحید جلیلی در نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه مطرح کرد:

عدالت ریشه در مسائل اجتماعی دارد/عدالت یک ملکه درونی است در نتیجه کسی عادل است که متوازن باشد

به گزارش عدالتخواهی دومین روز نسشت شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی با حضور وحید جلیلی برگزار شد . معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: غفلت به توجه همگانی خطری است که عدالت را تهدید می کند چراکه عدالت باید ریشه در مسائل اجتماعی داشته باشد. وحید جلیلی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، روزنامه نگار […]

به گزارش عدالتخواهی دومین روز نسشت شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی با حضور وحید جلیلی برگزار شد .

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: غفلت به توجه همگانی خطری است که عدالت را تهدید می کند چراکه عدالت باید ریشه در مسائل اجتماعی داشته باشد.
وحید جلیلی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، روزنامه نگار و فعال فرهنگی در جمع دانشجویان تشکل های عدالتخواه بیان کرد: اگر از عدالت حرف می زنیم مقصودمان عدالتی است که از قرآن و ائمه آموختیم و هر عدالتی بیرون از دایره مکتب برای ما قابل قبول نیست.
سردبیر نشریه‌ی راه اظهار کرد: جنبش عدالتخواهی برای ما یک جنبش معنوی است و اگر به حق دعوت می کنیم ولی قیام ما ملکوتی نباشد در عمل از مقصد دور می شویم.
وی گفت: عدالت یک ملکه درونی است در نتیجه کسی عادل است که متوازن باشد.
روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در خصوص اصلاح فردی و جمعی ابراز کرد: افرادی که می خواهند الگو باشند در کنار مراقبه و دیدبانی باید بیش از همه به اصلاح خود بپردازد و بعد برای اصلاح دیگران اقدام کند.
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بی صبری را آفتی برای عدالتخواهی دانست و بیان کرد: عدالتخواهی عرصه سختی است و از مهمترین مسائلی که باید مورد نظر گرفته شود، صبر به معنای دقیق و حقیقی است.
جلیلی گفت: نسبت عدالتخواهی و معنویت به گونه ای است که اگر عدالت با معنویت تنظیم نشود، ضد خودش عمل خواهد کرد.
سردبیر نشریه‌ی راه ابراز کرد: غفلت به توجه همگانی خطری است که عدالت را تهدید می کند چراکه عدالت باید ریشه در مسائل اجتماعی داشته باشد.
روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی بیان کرد: هر کس اگر بین خود و خدای خود مراقبه کند بخش مهمی از مسائل حل خواهد شد.
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در پایان تاکید کرد: در عدالتخواهی برای روش، موضوعیت قائل نباشیم و تنها به حفظ حدود الهی و تقویت مراقبه های شخصی بدون محدودیت تلاش کنیم.

این جلسه ار ساعت 11 شب برگزار شد و تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت