بررسی عدالتخواهی و محافظه کاری در نشست شهید رجایی:

محافظه کاران مخالف بسط عدالت هستند

 یه گزارش عدالتخواهی در سومین روز نشست جنبش عدالتخواه حجت الاسلام مجتبی نامخواه در خصوص عدالتخواهی و محافظه کاری گفت: یکی از مهم ترین غیریت های عدالتخواهی، محافظه کاری می باشد و کسی که به دام محافظه کاری بیفتد از انقلابی بودن دور شده است. وی بیان کرد: در انقلاب کسانی که ضدعام هستند با اصل […]

 یه گزارش عدالتخواهی در سومین روز نشست جنبش عدالتخواه حجت الاسلام مجتبی نامخواه در خصوص عدالتخواهی و محافظه کاری گفت: یکی از مهم ترین غیریت های عدالتخواهی، محافظه کاری می باشد و کسی که به دام محافظه کاری بیفتد از انقلابی بودن دور شده است.

وی بیان کرد: در انقلاب کسانی که ضدعام هستند با اصل انقلاب مخالفند، اما یک ضدی هم داریم که با اصل انقلاب مخالف نیست اما با ادامه انقلاب مخالفت دارد و دسته دوم همان کسانی هستند که جریان محافظه کاری را تشکیل می دهند.

نامخواه ادامه داد: محافظه کاران مخالف بسط عدالت هستند در صورتی که غیرانقلابیون مخالف اصل عدالت هستند.

وی مرز عدالتخواهی را در برابر غیرهای خودش اینگونه تشریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در برابر سه جریان دیگر اتفاق افتاد که هر کدام آرمان های مربوط به خود را داشتند.

نامخواه ابراز داشت: شرق و غرب شامل این جریان ها بود که در شرق بر عدالت تاکید می کردند اما برای رسیدن به عدالتخواهی خدا را کنار می گذاشتند در صورتی که در غرب اصل را آزادی تعریف می کردند اما در آزادیخواهی خدا را به کلی نفی نمی کردند بلکه معتقد بودند در حوزه اجتماعی است که باید دین و خدا را کنار گذاشت.

نامخواه بیان کرد: جریان متحجر نیز کسانی بودند که دین را صرفا در بعد فردی آن منحصر کردند و البته دینِ منهای عدالت و آزادی را قبول داشتند.

وی تفاوت آرمان های انقلاب اسلامی در برابر این جبهه ها را اینگونه عنوان کرد: انقلاب اسلامی جریان سومی بود که در برابر چپ وراست ها و متحجران قرار گرفت، که سه اصل مهم یعنی عدالتخواهی، آزادی خواهی و معنویت خواهی را سرلوحه خود قرار داد.

وی افزود: انقلاب اسلامی همه ابعاد را با هم در نظر گرفت و انتقادی که به دیگر اندیشه ها وارد است در نگاه تک بعدی آنها است که به صورت افراطی صرفا یک بعد را لحاظ می کنند و از ابعاد دیگر چشم پوشی می کنند.

وی در پایان نیز نسبت عدالت با دین، عدالت با خدمت، عدالت و آزادی، عدالت و معنویت، عدالت و امنیت را خاطر نشان کرد