گزارش تصویری سومین روز نسشت شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی

به گزارش عدالتخواهی سومین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس برگزار شد سخنرانان روز سوم این نشست حجت الاسلام مجتبی نامخواه فعال فرهنگی و محمد جعفرنژاد دبیر سابق این اتحادیه دانشجویی برگزار شد در ادامه سومین روز نشست جنیش عدالتخواه سعید خورشیدی،امیرجلیل نژاد و مجید عبدالهی به بررسی تاریخچه و شکل گیری […]

به گزارش عدالتخواهی سومین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس برگزار شد

سخنرانان روز سوم این نشست حجت الاسلام مجتبی نامخواه فعال فرهنگی و محمد جعفرنژاد دبیر سابق این اتحادیه دانشجویی برگزار شد

در ادامه سومین روز نشست جنیش عدالتخواه سعید خورشیدی،امیرجلیل نژاد و مجید عبدالهی به بررسی تاریخچه و شکل گیری جنبش عدالتخواه پرداختند.

photo_2017-02-06_08-32-36 photo_2017-02-06_08-32-44 photo_2017-02-06_08-32-50 photo_2017-02-06_08-32-57 photo_2017-02-06_08-33-04 photo_2017-02-06_08-33-10 photo_2017-02-06_08-33-26 photo_2017-02-06_08-33-30 photo_2017-02-06_08-33-35 photo_2017-02-06_08-33-39 photo_2017-02-06_08-33-44 photo_2017-02-06_08-33-49 photo_2017-02-06_08-33-54 photo_2017-02-06_08-33-59 photo_2017-02-06_08-34-04 photo_2017-02-06_08-34-08 photo_2017-02-06_08-34-13 photo_2017-02-06_08-34-17 photo_2017-02-06_08-34-21 photo_2017-02-06_08-34-25 photo_2017-02-06_08-34-29 photo_2017-02-06_08-34-33