در کارگاه نشریه نویسی مطرح شد:

ما موظفیم افراد انقلابی را بشناسیم

به گزارش عدالتخواهی امیر جلیل نژاد، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در کارگاهی که شب گذشته تحت عنوان نشریه نویسی برگزار شد ابتدا اصول نویسندگی را مطرح کرد و در این زمینه گفت: نویسندگی اصولی دارد که بسیار مهم هستند و در نوشتن نیز باید رعایت شوند. وی ادامه داد: در نویسندگی ابتدا باید محتوا، حرف […]

به گزارش عدالتخواهی امیر جلیل نژاد، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در کارگاهی که شب گذشته تحت عنوان نشریه نویسی برگزار شد ابتدا اصول نویسندگی را مطرح کرد و در این زمینه گفت: نویسندگی اصولی دارد که بسیار مهم هستند و در نوشتن نیز باید رعایت شوند.

وی ادامه داد: در نویسندگی ابتدا باید محتوا، حرف و نگاه جدیدی داشته باشیم.
در مرحله دوم نیز باید با آداب نویسندگی آشنایی کامل به وجود آید.

این روزنامه نگار در خصوص آداب نویسندگی نیز عناصری چند را تشریح کرد که توصیفِ دقیق، صادقانه، عینی، موجز و ساده مهم ترین این عناصر بود.

جلیل نژاد افزود: ساده نویسی نیز بسیار حائز اهمیت است میتوان گفت سخت ترین کار در نویسندگی ساده نوشتن است و ساده ترین کار نیز سخت نوشتن است.

دبیراسبق جنبش بیان کرد: ما موظفیم افراد انقلابی را بشناسیم و از آثار آنها در نشریاتمان بهره ببریم، مثلا شعرای انقلابی باید شناخته شوند و از اشعارشان نیز استفاه کرد.

وی بر شروع خوب یک نوشته تاکید داشت و تشریح کرد: قسمت اول یک گزارش، خبر و یادداشت مانند یک قلاب عمل می کند یعنی باید آنقدر قوی شروع شده باشد که از همان ابتدا مخاطب را قلاب کند.

جلیل نژاد ابراز داشت: چگونگی انتخاب تیتر از مهم ترین عوامل جذب مخاطب است.
تیتر نباید بیشتر از چهار کلمه باشد و برای نوشتن تیتری جذاب میتوان از ایهام، ضرب المثل ها، کنایات و… استفاده کرد.