با حضور دانشجویان عدالتخواه:

گزارش تصویری چهارمین روز نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی

به گزارش عدالتخواهی چهارمین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس برگزار شد. در روز چهارم این نشست علی کمیلی در مورد جهان اسلام به سخنرانی پرداخت. اعضای تشکل های عدالتخواه در این روز به دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تولیت آستان قدس رضوی رفتند و در این دیدار صمیمانه تولیت […]

به گزارش عدالتخواهی چهارمین روز نشست شهید رجایی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مشهد مقدس برگزار شد.
در روز چهارم این نشست علی کمیلی در مورد جهان اسلام به سخنرانی پرداخت.
اعضای تشکل های عدالتخواه در این روز به دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تولیت آستان قدس رضوی رفتند و در این دیدار صمیمانه تولیت آستان قدس به ایراد سخنرانی پرداختند و نحوی کار و اهداف تولیت را برای دانشجویان توضیح دادند.
برنامه های تشکل ها در عصر روز چهارم در سه موضوع شفافیت، انتخابات و شورای شهر با ارائه تشکل ها انجام گرفت.
دو گارگاه نشریه و بیانیه بعد از نماز مغرب برگزار شد

photo_2017-02-07_08-44-11 photo_2017-02-07_08-44-18 photo_2017-02-07_08-44-22 photo_2017-02-07_08-44-30 photo_2017-02-07_08-44-38 photo_2017-02-07_08-44-48 photo_2017-02-07_08-44-52 photo_2017-02-07_08-45-00 photo_2017-02-07_08-45-05 photo_2017-02-07_08-45-11 photo_2017-02-07_08-45-16 photo_2017-02-07_08-45-21 photo_2017-02-07_08-45-26 photo_2017-02-07_08-45-31 photo_2017-02-07_08-45-35 photo_2017-02-07_08-45-40 photo_2017-02-07_08-45-45 photo_2017-02-07_08-45-50 photo_2017-02-07_08-45-59 photo_2017-02-07_08-46-04 photo_2017-02-07_08-46-08 photo_2017-02-07_08-46-21 photo_2017-02-07_08-46-25 photo_2017-02-07_08-46-32 photo_2017-02-07_08-46-42 photo_2017-02-07_08-46-47 photo_2017-02-07_08-46-51 photo_2017-02-07_08-46-56