با سازوکار انتخاباتی جمنا جمهوریت و هم اسلامیت زیرپای منافع حزبی دفن خواهد شد

طراحی سازوکار انتخاباتی جناح راست تحت عنوان جمنا (جبهه مردمی انقلاب اسلامی) که ادعای اجماع همه نیروهای انقلاب را دارد و طرح این مسئله که هیچکس خارج از این قبیله قدیمی(با نام جدید)حق ندارد وارد عرصه بشود و از طرفی سازوکارهای حزبی معطوف به قدرت اصلاح طلبان و حذف همه رقیبان؛ طی زمان صحنه سیاسی […]

طراحی سازوکار انتخاباتی جناح راست تحت عنوان جمنا (جبهه مردمی انقلاب اسلامی) که ادعای اجماع همه نیروهای انقلاب را دارد و طرح این مسئله که هیچکس خارج از این قبیله قدیمی(با نام جدید)حق ندارد وارد عرصه بشود و از طرفی سازوکارهای حزبی معطوف به قدرت اصلاح طلبان و حذف همه رقیبان؛ طی زمان صحنه سیاسی کشور را تبدیل به دو قطب حزبی اشرافی خواهد کرد.

اشرافیت سیاسی_اقتصادی از طرفی برپایه شیخوخیت و از طرفی با اتکا به ثروت های هنگفت و رسانه های زنجیره ای اجازه حضور هیچ فرد مستقلی را در عرصه انتخابات نخواهند داد. در این بازی بازیگر مستقل معنی نخواهد داشت، و مدعیان مستقل یا باید با یکی از دو قبیله بیعت کنند یا به فجیع ترین شکل تخریب و در برابر چشم ملت ذبح شوند.

حتی اگر بازیگر مستقل پوست کلفتی هم پیدا بشود که از تشرهای شیوخ دوقطب نترسد و وارد عرصه بشود، چون مکانیزم انتخابات را براساس دوقطبی منسوخ شده، پول پاشی های نجومی تبلیغی و اتکا به رسانه های زنجیره ای طراحی کرده اند بازیگر مستقل بازی را از پیش باخته است.

در این سیستم انتخاباتی جمهوریت و انتخاب آزادانه مردم عملا زیرپا گذاشته می شود، انتخاب مردم محدود به دو قطب خاص خواهد شد و مانند کشورهای سرمایه داری انتخابشان کاملا کانالیزه خواهد شد و آنجاست که هم جمهوریت و هم اسلامیت را زیرپای منافع حزبی دفن خواهند کرد.

با این اوصاف حضور افرادی خارج از دو قطب کذا اعم از جلیلی ، پزشکیان و بقایی و هرشخص مستقل دیگری از این دو قطب (فارغ از خوب یا بد بودن افراد) موجبات خیر و برکت و برهم زدن این بازی شوم قدرت طلبی و ذبح جمهوریت است.

پی نوشت: سید محمد حسینی عضو هیات رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی: اگر کسی بخواهد جداگانه وارد انتخابات شود و موجب تفرقه یا موفقیت رقیب شود، برایش هزینه سنگینی دارد.( اظهارات شنیع تری از این دست از جانب اصلاح طلبان هم گفته شده.)

*علیرضا فقیر