پزشکان ذی نفع نمی توانند، نماینده مردم باشند!

به گزارش عدالتخواهی امین سردار آبادی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار عدالتخواهی با انتقاد به ساختار غلط نظام پزشکی ، خاطر نشان کرد : مسله اصلی ما در بحث سازمان نظام پزشکی این است که چرا نمایندگان پزشکان در مسایلی که نفع می برند برای مردم و جامعه تصمیم می گیرند؟! مگر […]

به گزارش عدالتخواهی امین سردار آبادی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار عدالتخواهی با انتقاد به ساختار غلط نظام پزشکی ، خاطر نشان کرد :
مسله اصلی ما در بحث سازمان نظام پزشکی این است که چرا نمایندگان پزشکان در مسایلی که نفع می برند برای مردم و جامعه تصمیم می گیرند؟! مگر پزشکان نظام پزشکی که خود را مدیون رای پزشکان می دانند! ، می توانند از حقوق بیماران صیانت بکنند؟! مگر می شود مدعی العوم، قاضی و وکیل یک نفر باشد ولی شما همه این ها را در نظام پزشکی می بینید! مجلس باید فکر به حال این ساختار نظام سلامت کشور بکند.
وی گفت : ساختار غلط اساسنامه نظام پزشکی سبب شده است که تشکل صنفی پزشکان تبدیل به سازمانی بی بدیل عجیب در تصمیم گیری و تصمیم سازی در سلامت کشور دنیا شود.
سردار آبادی در بخش دیگری از گفتگو ضمن اشاره به انتخابات اخیر سازمان نظام پزشکی ، مضحک ترین و تلخ ترین بخش انتخابات امسال را حضور مدیر سازمان تامین اجتماعی در انتخابات دانست . وی تصریح کرد: البته ایشان از حق قانونی خود استفاده کرده و رای هم آورند! اما شما فکر کنید، بر فرض مثال احتمالا امروز جلسه شورای عالی بیمه است. و ایشان سوپر استار این “تئاتر تک بازیگر” خواهد بود! احتمالا از طرفی نقش نماینده بیماران از سمت سازمان تامین اجتماعی را بازی می کند، از آن طرف برای خرید خدمت از پزشکان نظام پزشکی چانه زنی می کند، بعد هم که خسته میشود! نقش نماینده پزشکان بر عهده میگیرد. تعارض منافع هم حدی دارد!
این عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن انتقاد از روند برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: دیگر در این انتخابات وزارت بهداشت موظف بود که شرایطی را فراهم کند همه در انتخابات نظام پزشکی شرکت کنند اما با اتفاقات روز جمعه که در ساعات اولیه انتخابات شاهد تغییر روند انتخابات از الکترونیکی به سنتی بودیم که سبب شد بخش بزرگی از پزشکان را از رای دادن محروم کند. لذا می توان گفت که وزارت بهداشت توانایی برگزاری چنین انتخابات محدودی را نداشته است و تدابیر لازم را نیندیشه است.
دبیر جنبش عدالتخواه تصریح کرد: وزارت بهداشت باید پاسخ گوی این ناکارمدی خود باشد.
وی در پایان گفتگو با اشاراتی به روند سیاست زدگی انتخابات نظام پزشکی کشور ، گفت : در انتخابات نظام پزشکی امسال دو نکته مهم و حایز اهمیت بود. یکی حضور دوگانه های غلط اصولگرا و اصلاح طلب و لیست هایی با آدم های سیاسی که ضلع سیاسی پازل انتخابات را تکمیل می کرد و دیگری کاندیداتوری پزشکان حاضر در دولت که بنا داشتند که در نظام صنفی پزشکان خلاف هر منطقی جای خود را باز کنند”بخوانید نفوذ کنند”و از همه مهم تر حضور سهام داران بخش خصوصی سلامت کشور که بتوانند با گرفتن سهمی از نظام پزشکی بتوانند چانه زنی بیشتر برای سود بیشتر در تجارت درمان خود بکنند متاسفانه با همه نقص های اساسنامه نظام پزشکی می بایست مسئله و دوئل اصلی بین مخالفان وضع موجود و ذی نفعلان نظام سلامت شکل می گرفت.