جنبش عدالتخواه دانشجویی از اجتماع مدافعان حرم اقصی حمایت می کند

امین سردارآبادی به خبرنگار عدالتخواهی گفت: با توجه به سکوت مسئولین، علما و حوزه های علمیه (در مورد مسئله ی اخیر پیش آمده در فلسطین و قدس اشغالی) که باید سر دم دار مبارزه با استکبار جهانی باشند، جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین حمایت خود را از “اجتماع […]

امین سردارآبادی به خبرنگار عدالتخواهی گفت: با توجه به سکوت مسئولین، علما و حوزه های علمیه (در مورد مسئله ی اخیر پیش آمده در فلسطین و قدس اشغالی) که باید سر دم دار مبارزه با استکبار جهانی باشند، جنبش عدالتخواه دانشجویی در راستای حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین حمایت خود را از “اجتماع مدافعان حرم اقصی” اعلام می کند.

وی با بیان اینکه از تمامی مسئولین خواستار شرکت در تجمع حمایت از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف هستیم، افزود: افراد این تشکل در این تجمع شرکت خواهند کرد لذا جنبش عدالتخواه های دانشجویی با توجه به رسالتی که بر دوش خود می داند از دانشجویان نیز خواستار شرکت در این تجمع می باشد.

هم چنین امروز سه شنبه ، سوم مرداد ماه تجمعی خود جوش دانشجویی برای محکومیت حتک حرمت مسجد اقصی در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.