در حسینیه هنر برگزار شد:

گزارش تصویری اولین روز نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی

به گزارش عدالتخواهی 36مین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی با عنوان روح الله نامداری در حسینیه هنر برگزار شد. در این نشست سید عباس نبوی و وحیدی جلیلی بعنوان سخنران حضور پیدا کردند و هچنین جلسه بررسی تاریخچه شکل گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی با حضور صالح مفتاح و سید حسن موسوی فرد دبیران اسبق و سید […]

به گزارش عدالتخواهی 36مین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی با عنوان روح الله نامداری در حسینیه هنر برگزار شد.

در این نشست سید عباس نبوی و وحیدی جلیلی بعنوان سخنران حضور پیدا کردند و هچنین جلسه بررسی تاریخچه شکل گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی با حضور صالح مفتاح و سید حسن موسوی فرد دبیران اسبق و سید مصطفی موسوی عضو ادوار این اتحادیه برگزار گردید.