با انتقال اب سرشاخه های هلیل؛

تیشه به ریشه جنوب کرمان نزنید

به گزارش عدالتخواهی؛ جنوب کرمان از دیر باز مورد بی مهری حاکمیت استان قرار گرفته و محرومیت تاریخی این دیار خود گواه این مطلب است و متاسفانه عده ای که منافع سیاسی و مادی انها در خطر است این موضوع را بر نمی تابند و با خوش خدمتی به حاکمیت استان، موجب شدند تا وضعیت کنونی […]

به گزارش عدالتخواهی؛ جنوب کرمان از دیر باز مورد بی مهری حاکمیت استان قرار گرفته و محرومیت تاریخی این دیار خود گواه این مطلب است و متاسفانه عده ای که منافع سیاسی و مادی انها در خطر است این موضوع را بر نمی تابند و با خوش خدمتی به حاکمیت استان، موجب شدند تا وضعیت کنونی منطقه قابل تامل و تاسف باشد.

نگاه تلخ و بی مهر حاکمیت استان از دولت سازندگی تاکنون خود گواهی به تبعیض حاکمیت و بی عدالتی انها بوده است و کسی نمی تواند منکر این موضوع باشد.

متاسفانه سکوت و همراهی مسوولان وقت و سیاسیون جنوب با حاکمیت استان در همه ادوار چراغ سبزی برای تاخت و تاز حاکمیت بر چهره نحیف مردمان این منطقه شده است.

شکی نیست که سیاست مداران کرمانی اعم از چپ و راست و… از ابتدا تاکنون هدفشان عقب ماندگی جنوب بوده است و تصمیمات غلط انها در راس حاکمیت استان و عدم توجه به ظرفیتها و قابلیت های منطقه از جمله نیروی انسانی کارامد موجب شده تا انها بی عدالتی و تبعیض را سرلوحه کار خویش قرار داده و با پافشاری بر عقب ماندگی منطقه جنوب به اهداف خود دست یابند.

عدم توزیع عادلانه اعتبارات در طول سالهای گذشته،کارشکنی در خصوص توسعه جنوب و…موضوعی است که هر جنوبی به ان واقف است.

سیاست های غلط و معنا دار حاکمیت استان تا جایی پیش رفته که می خواهد با انتقال اب سرشاخه های هلیل که موجب حیات جنوب کرمان است،نابودی منطقه را رقم زند.
انتقال اب سرشاخه های هلیل رود گر چه اعتراض مردم منطقه را در پی داشته است اما حاکمیت استان بی اعتنا به این موضوع و در سایه خواب غفلت فرمانداران و نمایندگان جنوب در اجرای این پروژه کمر شکن و ویرانگر یکه تازی می کند.

در این رابطه متاسفانه فرمانداران جنوب کرمان با تبعیت محض از سیاست های غلط حاکمیت استان برای انها فرش قرمز پهن کرده واز سوی دیگر چراغ سبز نمایندگان مردم جنوب در مجلس به حاکمیت استان موجب شده تا متولیان امر با ارامش و بدون دغدغه پروڑه را به پایان برسانند.

متاسفانه با این وضعیت باید بگوییم که حاکمیت استان با این اقدام تیشه به ریشه جنوب میزند و فرمانداران منطقه و نمایندگان جنوب مسرور از پست فرمانداری و نمایندگی مردم،خودشان را به کوچه حسن چپ زده اند.

حال یک سوال اساسی پیش می اید که آیا فرمانداران و نمایندگان هفت شهرستان جنوبی تا آخر عمر در این پست و جایگاه باقی خواهند ماند؟
آیا فرمانداران و نمایندگان ماندن بر کرسی ریاست و نمایندگی مجلس را بر نابودی منطقه ترجیح داده اند ؟
آیا حاضرند با خوش خدمتی به حاکمیت استان و پذیرش سیاست های غلط، شاهد زدن تیشه به ریشه جنوب باشند؟
آیا نمایندگان جنوب نمی توانند با همراه کردن سایر نمایندگان مجلس و طرح موضوع در خانه ملت، جلوی این فاجعه را بگیرند؟

مگر غیر از این است که انتقال اب سرشاخه های هلیل جان یک میلیون نفر را به خطر می اندازد؟
آیا نابودی منطقه موجبات معضلات اجتماعی را بوجود نمی اورد؟
آیا مسوولان کشور نمی دانند که هلیل رود مایه حیات منطقه است که اینگونه سکوت کرده اند؟
آیا انتقال اب سر شاخه های هلیل در جهت حفظ منافع سیاسیون و اهل قدرت باید موجب نابودی منطقه جنوب کرمان شود؟

امید می رود تا فرمانداران جنوبی و نمایندگان مجلس با همراهی مردم و طرح موضوع و پیگیری مثمر ثمر جلوی نابودی متطقه را بگیرند.

منبع: بهروز محمدی/ نشریه منطقه ای استدلال شماره چهل و نهم