یادداشت// روح الله رضوی

فکری بحال رسانه‌های فشل نظام بکنیم!

به گزارش عدالتخواهی؛ دل‌دادگان به انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف از پریشب دل‌نگرانند. قریب به اتفاق‌شان هم، آنانی هستند که هیچ وقت پای‌شان هم به ایران باز نشده تا جمعی با دل‌های مریض آنها را دلواپس منافع اقتصادی‌شان بدانند. اتفاقا این‌ها اغلب چوب همراهی با ایران را از این‌طرف و آن‌طرف خوردند. از سویی جریان […]

به گزارش عدالتخواهی؛ دل‌دادگان به انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف از پریشب دل‌نگرانند. قریب به اتفاق‌شان هم، آنانی هستند که هیچ وقت پای‌شان هم به ایران باز نشده تا جمعی با دل‌های مریض آنها را دلواپس منافع اقتصادی‌شان بدانند. اتفاقا این‌ها اغلب چوب همراهی با ایران را از این‌طرف و آن‌طرف خوردند.

از سویی جریان خبری دنیا عمدتا همان نگاه و تفسیر و تحجیم خود را از رخ‌دادهای این روزها به تصویر می‌کشند؛ در حالی‌که رسانه‌های رسمی نظام هنوز در سکوتند. روایتی که این روزها از آغاز و استمرار این ناآرامی‌ها جسته و گریخته میان جمع‌های حزب‌اللهی در حال رد و بدل است، اساسا به گوش بیرون از ایران و پیروان اندیشه‌ای ما نرسیده. در عوض تا دلتان بخواهد برش‌های تصاویر شعارهای نه غزه نه لبنان و سوریه را رها کن به بیرون تراوش کرده.

شکی نیست اینها هم بخشی از ماوقع این روزها و بازتاب نگاه جمعی از مردم ایران است اما چرا فقط اینها باید در جهان منتشر شود؟ چرا نباید طلب‌کاری مردمی اعم از بچه‌های انقلاب، از ساختارهای فاسد و نظام بانکی و مشکل بیکاری و گرانی و … برای دنیا ترسیم شود؟ چرا نباید تمام بلاهایی‌که حاکم شدن اقتصاد سرمایه‌داری مورد توصیه غرب و غرب‌پرستان بر سر این کشور آورده، به دنیا گفته شود؟

چرا نباید بی‌نتیجه بودن اعتماد به آمریکا و اروپا برای حل مشکلات اقتصادی به دنیا نمایش داده شود؟ چرا نباید دنیا تاریخ ماجراهای سال ۷۱ مشهد که متاثر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، را بداند؟ مگر نه این است که تمام ملت‌های مقهور و مستضعف دنیا قربانی غول سرمایه‌داری شده‌اند؟ باور کنید جهان جنوب اتفاقا خوب درد مردم رنج کشیده‌ی ایران را می‌فهمد. آن کسانی‌که درد این مردم را نمی‌فهمند همان بر کرسی تفرعن نشسته‌های اروپا و آمریکا هستند که برخی برای پا بوسی‌شان له‌له می‌زنند.

همانطور که ماوقع این روزها به ده‌ها طریق جایگزین و با سطوح مختلفی از تحریف و تعدیل بدست مخاطب ایرانی می‌رسد، چند برابرش در اختیار مخاطبین خارجی قرار می‌گیرد که اتفاقا هیچ ابزار و امکانی برای شناخت سره از ناسره و راست از دروغ را ندارند. باید فکری بحال این تصویر سازی بیرونی از ایران کرد چه آنکه خواهی نخواهی فراز و فرود قله‌ی انقلاب، دامنه‌ها را نیز با خود بالا و پایین می‌کشد.