یادداشت//هادی مسعودی

تنها راه تأمین امنیت؛ تحقق عدالت و توزیع عادلانه ثروت و قدرت

این راهپیمایی ها تمام شد، تجمعات مردمی هم به پایان رسید، امت حزب اله فقط هنگامه توهین به آنچه برایشان ارزشمند است به صحنه آمدند و شعارشان را دادند و تکلیفشان را ادا کردند و رفتند؛ و در نهایت مردم ماندند و حوضشان، مردم‌ ماندند و حجمی از بدهکاری ها و بیچارگی ها و سرخوردگی ها و …

چند کلامی رفاقتی و مشفقانه با “امت حزب اله” در صحنه…

آقاجان قبول؛ پرچم آتش زدن و توهین به مقدسات و آسیب به بیت المال بسیار بسیار بسیار کار غلطی است، باید محکوم کرد اینچنین کارها را…

اما من سوالم اینجاست که امت حزب اله قبل و بعد از این آشوب ها کجا بودند و هستند؟

چند روز اخیر امت حزب اله در راهپیمائی ها حاضر شدند تا فتنه انگیزان را محکوم کنند؛ خب دستشان درد نکند…

اما آنزمان که متقاضیان مسکن مهر مقابل مجلس تجمع میکردند این عزیزان کجا بودند؟ هنگامی که کارگران شرکت مخابرات و کاشی حافظ مقابل استانداری تجمع کردند کجا بودند؟ هنگام تجمع معلمان و بازنشستگان کجا بودند؟ هنگام تجمع مالباختگان موسسات مالی کجا بودند؟ هنگام تجمع کارگران شرکت اتوبوس رانی واحد تهران کجا بودند؟ هنگام خودسوزی همسر شهید نورمحمدی کجا بودند؟ چرا آنزمان به تکلیف نرسیدند؟
اصلا چرا امت حزب اله زمان دردهای مردم در صحنه حاضر نیستند؟

در تبلیغات عنوان این راهپیمایی ها را “حماسه سازان اقتدار و امنیت” نام نهاده بودند…

خیلی خوب است که عزیزان، دغدغه امنیت دارند اما بهتر این بود دغدغه عدالت هم میداشتند و زمانی که مردم در سختی و تنگدستی به سر میبردند و می برند، کنارشان حاضر میشدند و حماسه عدالت و برابری را رقم میزدند…

و حالا که با حضورشان در صحنه، به فتنه انگیزی ها پایان دادند، چرا به خانه هایشان بازگشتند؟ خب تشریف بیاورند جنبش های اعتراضی در دفاع از حقوق مردم راه بیندازند، تجمع راه بیندازند، برای مردم و عدالت قیام کنند، بلندگوی مستضعفین و زخم خوردگان شوند، چرا بعد از محکوم کردن آشوب ها تکلیفشان را ادا شده فرض میکنند؟

این راهپیمایی ها تمام شد، تجمعات مردمی هم به پایان رسید، امت حزب اله فقط هنگامه توهین به آنچه برایشان ارزشمند است به صحنه آمدند و شعارشان را دادند و تکلیفشان را ادا کردند و رفتند؛ و در نهایت مردم ماندند و حوضشان، مردم‌ ماندند و حجمی از بدهکاری ها و بیچارگی ها و سرخوردگی ها و …

این را بدانیم که تنها راه تامین امنیت، تحقق عدالت و توزیع عادلانه ثروت و قدرت است؛ نه مانور خیابانی و تعمیق شکاف اجتماعی و دامن زدن به دوقطبی های ساختگی…