در پی صدور حکم برای چهار جوان عدالتخواه، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه باهنر کرمان طی نامه ای خطاب به امام جمعه شیراز مطرح کرد:

دستگاه های حکومتی به جای بستن دهان منتقدین و برخورد با احکام سنگین قضائی، گشاده رویی و انصاف را پیشه ی خود سازند

این ۴ دانشجوی جوان،مطیعانه به دستور رهبر خویش عمل کرده و با ظن به وجود مصادیقی از تخلف و فسادِ مذکور در پیام شش هشت به نقد و مطالبه گری پرداختند، نقدی که به دیدگاه برخی اهانت و تهمت شمرده شده و به نظر برخی شک و گمان، که البته هنوز ادعای اهانت و تهمت آنها اثبات نشده است.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر کرمان به امام جمعه شهر شیراز طی نامه ای خواستار ورود امام جمعه به پرونده چهار جوان عدالتخواه شده و سکوت خود را بشکند.

 

متن نامه به قرار زیر می باشد:

 

امام جمعه ی محترم شهر شیراز و نماینده ی ولی فقیه در استان فارس
جناب آقای ایمانی

سلام علیکم

همانگونه که ان شالله مستحضرید در روزهای اخیر ۴ جوان دانشجوی عدالت خواه به جرم اهانت به شما طی حکمی از جانب مدعی العموم و قوه قضائیه مجرم شناخته شدند
در پی صدور این حکم لازم دانستیم نکاتی را به شما یادآور شویم :

جناب آقای ایمانی
یکی از مهم ترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی برخورداری مردم از حق آزادی بیان و نقد به حاکمان برخلاف حکومت شاهنشاهی و دیکتاتوری می باشد که در آن جامعه،آزادانه و مصلحانه بتوانند مسئولین خود را در هر رده و جایگاهی و با هر لباسی نقد کنند و پاسخ نقد خود را
منطقی و منصفانه دریافت کنند.

و همچنین لازم به یادآوری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 1381/8/6 به تمامی دانشجویان فرمانی صادر نمودند که آنها را مکلف ساخته حتی در صورت ایجاد ظن و گمان به عملکرد متخلفانه مسئولین و ایجاد فساد در سیستم های حیاتی کشور به مسئله ورود کرده و مسئولین را مورد نقد و مطالبه مجدانه جهت پاسخگویی شفاف در برابر این قضایا قرار دهند.

امام جمعه ی محترم شهر شیراز

این ۴ دانشجوی جوان،مطیعانه به دستور رهبر خویش عمل کرده و با ظن به وجود مصادیقی از تخلف و فسادِ مذکور در پیام شش هشت به نقد و مطالبه گری پرداختند، نقدی که به دیدگاه برخی اهانت و تهمت شمرده شده و به نظر برخی شک و گمان، که البته هنوز ادعای اهانت و تهمت آنها اثبات نشده است.
اما به هر حال با توجه به ماهیت حکومت اسلامی نه تنها راه نقد باید باز باشد که شبهات نیز با صراحت و شفافیت هر چه بیشتر پاسخ داده شود.

تمام دستگاه های حکومتی بهتر است به جای انکه به بستن دهان منتقدین بپردازند و با احکام سنگین قضائی با آن ها برخورد کنند گشاده رویی و انصاف را در مواجهه ی با منتقدین، پیشه ی خود سازند.

این برخوردهای تند، در مرحله ی اول جایگاه نهاد های انقلابی را که باید اولین مرجع برای عمل به فرمایشات رهبر انقلاب باشند زیر سوال می برد و در مرحله ی بعد منجر به مرگ شعارهای اصلی این انقلاب، که در تضاد آشکار با این نوع برخوردهای تاسف بار قرار دارد، میگردد.

همچنین بهتر است یادآور شویم که این نحوه برخوردها، در نهایت باعث ایجاد شبهاتی در تفکرات عموم جامعه و بخصوص نسل جوان خواهد شد که بدلیل عدم یافتن پاسخی مناسب برای آن، قطعا راه های غیرقابل قبول را در پیش خواهند گرفت.

در پایان ما و تعداد کثیری از دانشجویان حق خواه، صدور این حکم و امثالهم را قاطعانه محکوم کرده و به طور جد از شما خواستاریم که بجای سکوت ، به این پرونده ورود کرده و جلوی این اقدام شرم آور و دور از شأن را بگیرید تا باز شاهد فاصله گیری خود از ارزش های انقلابمان نباشیم.

و السلام علی من اتبع الهدی

به امید ظهور تنها عدالت گستر هستی

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه باهنر کرمان