توصیف امام خمینی از وضعیت قوه قضاییه در زمان شاه

دعوایی که آن وقتها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل می کرد، حالا در بیست سال هم تمام نمی شود!

قوانین فعلی دادگستری برای مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و زندگی، جز این که استفاده های غیر مشروع از آنها بشود نتیجه­ ای ندارد. کمتر کسی به حقوق حقه­ ی خود میرسد. تازه در حل و فصل دعاوی همه­ ی جهات باید رعایت شود، نه این که فقط هر کس به حق خود برسد. باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگی و کارهای طرفین دعوی ملاحظه شود و هر چه ساده­ تر و سریع­ترانجام بگیرد.

متن زیر توصیف حضرت امام خمینی از وضعیت قوه قضاییه در زمان شاه است:

تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه­ ی اسلامی ما منشاء گرفتاریها و مشکلات بسیار شده است. اشخاص مطلعی الان در عدلیه هستند که از قوانین دادگستری و طرز کار آن شکایتها دارند. اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران یا سایر کشورهای مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند.

وکیل متبحری که در جوانی دیده بودیم می گفته محاکمه ای را که بین دو دسته است من تا آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگستری میچرخانم! و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! الان درست همین طور شده است؛ مگر در مورد پرونده هایی که اعمال نفوذ می شود که البته به سرعت، ولی به ناحق رسیدگی و تمام شود.

قوانین فعلی دادگستری برای مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و زندگی، جز این که استفاده های غیر مشروع از آنها بشود نتیجه­ ای ندارد. کمتر کسی به حقوق حقه­ ی خود میرسد. تازه در حل و فصل دعاوی همه­ ی جهات باید رعایت شود، نه این که فقط هر کس به حق خود برسد. باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگی و کارهای طرفین دعوی ملاحظه شود و هر چه ساده­ تر و سریع­ترانجام بگیرد. دعوایی که آن وقتها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل می کرد، حالا- در بیست سال هم تمام نمی شود! در این مدت، جوانان، پیر مردان و مستمندان باید هر روز صبح تا عصر به دادگستری بروند و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمی شود که چه شد. هر کدام که زرنگ­تر و برای رشوه دادن دست و دل بازتر باشند، کار خود را به ناحق هم که شده زودتر از پیش می برند؛ و گر نه تا آخر عمر باید بلاتکلیف و سرگردان بمانند.

*کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره) /برگرفته از درس خارج امام در سال 48 در نجف