دکتر ظهوریان در جمع دانشجویان عدالتخواه قوچان گفت:

بعضی کاندیداهای اصولگرا بدتر از طرف مقابل به آرمان های انقلاب حمله می کردند

هدف ظاهری قرار گرفتن در جایگاه منتقد وضع موجود بود ولی در عمل به این ایده در فضای اجتماعی وزن دادند که راه حل مشکلات کشور کنار آمدن با غرب و آمریکا است. طبیعی است که در این فضا مردم به نسخه ای رای خواهند داد که بهتر از تو می تواند این ایده را پیاده کند.

چندی پیش دکتر میثم ظهوریان در جمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه قوچان حاضر شده و به بیانی مسائلی پرداخت.

ظهوریان در ابتدا گفت: قرآن می گوید «یا ایهاالذین آمنو آمنو». انتقاد می کند از اهل ایمانی که ایمان ندارند. ایمانشان از باور کلامی به رفتار عملی تبدیل نشده است. انتخابات را نگاه کنید. کاندیداهای اصولگرا هنوز به اصول اولیه انقلاب ایمان ندارند. در سخنرانی ها و مناظرات انتخاباتی این ها شعارها و آرمان های انقلاب یا نیست یا در حاشیه است. نه نقد جدی از غربگرایی دولت و محصول آن برجام است و نه مساله عدالت و فساد به شکل زیربنایی و ساختاری طرح می شود، نه مساله حقوق های نجومی در متن میاید. این یکی مهمترین افتخارش تولید برق از زباله است و دیگری برگزاری فلان کنفرانس که فلان تعداد کشور در آن شرکت کرده اند. یکی می خواهد با پاسداری از برجام رای بگیرد و دیگری با اتکا با فلان خواننده. به محرومین و عدالت هم که می رسیم مسابقه سر چقدر پول دادن است.

وی درادامه افزود: مردم نمی پرسند این چه جور اصولی است که شما برای رای آوردن هر چهار سال یک بار لباس عوض می کنی و به شکلی در میایی؟ مردم با خود نمی گویند که شما که خودتان به اصولتان باور ندارید و جرات ندارید حتی بیانش کنید چطور از ما انتظار دارید شما را قبول کنیم. اگر معیار پاسداری از برجام است که همان معمار برجام بهتر از تو می تواند پاسداری کند. اگر معیار حمایت خواننده ها و بازیگرها است که به جای یک نفر تو آن طرف 100 نفر هستند.

وی در آخر گفت: زمین بازی و معیارهای ذهنی مردم را به سمتی می برند که نقطه قوت جریان غربگرا است. سال 92 هم همین تجربه تکرار شد. بعضی کاندیداهای اصولگرا بدتر از طرف مقابل به آرمان های انقلاب حمله می کردند. هدف ظاهری قرار گرفتن در جایگاه منتقد وضع موجود بود ولی در عمل به این ایده در فضای اجتماعی وزن دادند که راه حل مشکلات کشور کنار آمدن با غرب و آمریکا است. طبیعی است که در این فضا مردم به نسخه ای رای خواهند داد که بهتر از تو می تواند این ایده را پیاده کند. راه حل اصولگراها از نظر من در درجه اول ایمان آوردن به اصول انقلاب است.