روح الله اکبری به بهانه صدور حکم برای چهار جوان عدالتخواه نوشت:

نگاهی به اغتشاشات اخیر بیندازید تا عاقبت خفه‌کردن عدالتخواهان را ببینید

امروز که روی منابر با تئوریزه کردن عصمت ولی‌فقیه و خوارج و فتنه‌گر خواندن عدالتخواهان، عقل‌ها را تعطیل می‌کنند و در رسانه‌ها و بازی‌های سیاسی، به لطایف‌الحیل مردم را سیاست‌زدایی می‌کنند و مدام می‌ترسانندمان از «مگس‌ها» تا حرفی از «زخم‌ها» نزنیم، معلوم است که عدالتخواهی هزینه دارد.

از آرمان امر به معروف و نهی از منکر همگانی که در اصل ۸ قانون اساسی به آن اشاره شده و سخنرانی‌های متعدد امام خمینی و شهید بهشتی و دیگر رهبران انقلابی نظام مثل آیت‌الله خامنه‌ای که آرزو می‌کردند ما اولین حکومتی باشیم در جهان که کوچکترین فرد مردم آزادانه بلندپایه‌ترین مسئول را نقد کند و آزادی انتقاد از مسئولین در اسلام را دگم می‌دانستند، امروز به لطف منابر و رسانه‌های تحمیق کننده هیچ نمانده. اگر امر به معروفی هست، بنرهای «خواهرم حجابت» پایگاه‌های بسیج است و تجمعات محکوم کردن بدحجابی و نهایتا اعتراضی بی‌سر و ته و بی‌خطر به نطام ربوی بانک‌ها.

امروز که روی منابر با تئوریزه کردن عصمت ولی‌فقیه و خوارج و فتنه‌گر خواندن عدالتخواهان، عقل‌ها را تعطیل می‌کنند و در رسانه‌ها و بازی‌های سیاسی، به لطایف‌الحیل مردم را سیاست‌زدایی می‌کنند و مدام می‌ترسانندمان از «مگس‌ها» تا حرفی از «زخم‌ها» نزنیم، معلوم است که عدالتخواهی هزینه دارد.

بچه‌های انقلابی دلسوز را که نگران آینده انقلاب‌اند، با انگ‌ها و برچسب‌های مختلف، خفه می‌کنند تا مطالبه‌گری سیاسی و ساختاری درون نظام را حذف کنند و برای آرام کردن درد زخم‌ها از مسکن‌های خواب‌آور استفاده کنند تا همه خمار شده و حرفی نزنند و اگر کسی خواست لب به اعتراض بگشاید، راهی نماند جز آشوب و اغتشاش و پناه بردن به دامن کسانی که کمین کرده‌اند برای ریشه‌کن کردن انقلاب. نگاهی به حوادث اخیر بیندازید تا عاقبت خفه‌کردن عدالتخواهان را ببینید.

 

*روح الله اکبری