آقايان سياستمدار و مسئول ايراني؛ كمي شرافت ترامپي داشته باشيد!

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در دوران مبارزات انتخاباتي وعده هاي عجيب و غريب فراواني مي داد! او مي گفت اگر رئيس جمهور شود آمريكا از پيمان زيست محيطي پاريس خارج مي شود! پيماني كه پس از ٢٥ سال مذاكره به نتيجه رسيده بود، و او از اين پيمان خارج شد!

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در دوران مبارزات انتخاباتي وعده هاي عجيب و غريب فراواني مي داد!
او مي گفت اگر رئيس جمهور شود آمريكا از پيمان زيست محيطي پاريس خارج مي شود! پيماني كه پس از ٢٥ سال مذاكره به نتيجه رسيده بود، و او از اين پيمان خارج شد!

او مي گفت شاخص كل سهام داوجنز كه ميانگين ٣٠ سهام برتر بورس وال استريت هست را نه تنها از سقوط نجات مي دهد كه به ركورد ٢٠ هزار واحد خواهد رساند! و او اين كار را كرد، امروز شاخص كل داوجونز به بيش از ٢٤ هزار واحد رسيده است!

او مي گفت نرخ بيكاري در آمريكا را طي يك سال از ١٠ درصد به زير ٥ درصد خواهد رساند! و او اين كار را كرد! نرخ بيكاري در آمريكا اكنون به ٤ درصد رسيده است!

او مي گفت نرخ رشد اقتصادي آمريكا را تا پايان سال ٢٠١٧ كه در دولت اوباما كمتر از ١ درصد بود به بيش از ٣ درصد خواهد رساند! و او اين كار را كرد! نرخ رشد اقتصادي آمريكا در حال حاضر با رقم ٣/٢ درصد بالاترين نرخ رشد در بين كشورهاي صنعتي و توسعه يافته است!

او مي گفت در صورت پيروزي اورشليم را به عنوان پايتخت ابدي اسرائيل به رسميت خواهد شناخت و او اين كار را كرد!

او ميگفت اگر پيروز شود توافق برجام را به شكل فعلي قبول نخواهد داشت و جلو فروش هواپيماي بويينگ به ايران را خواهد گرفت! و او اين كار را كرد! توافق برجام با وجود مخالفت اروپا، روسيه و ساير كشورها، با فشار آمريكا در حال فروپاشي است و مجوز فروش بويينگ به ايران لغو گرديد!

او گفت اگر به او راي دهند در مرزهاي جنوبي آمريكا ديواري بلند بين مكزيك و آمريكا خواهد ساخت و پول ساخت آن را هم از مكزيك خواهد گرفت! و او اين كار را كرد! ترامپ با خروج از توافق تجارت آزاد با مكزيك و كانادا (نفتا) براي واردات كالاهاي مكزيكي ٢٠ درصد عوارض وضع كرد! تنها در سال گذشته مكزيك بيش از ٢٣٠ ميليارد دلار به آمريكا كالا صادر كرده است و آمريكا بيش از ٤٠ ميليارد دلار عوارض واردات بدست آورده كه آن را براي ساخت ديوار مرزي اختصاص داده است!

او گفت تمام هزينه هاي سازمان ملل و يونسكو به عهده آمريكاست و كشورهاي ديگر حق عضويت خود را درست پرداخت نمي كنند و اگر اين كار را نكنند آمريكا از يونسكو خارج و بودجه سازمان ملل را كاهش مي دهد! و او اين كار را كرد! آمريكا از سازمان يونسكو خارج شد و بودجه سازمان ملل را ٥٠ درصد كاهش داد!

و ده ها وعده عملياتي شده ديگر آن هم فقط طي يك سال! با وجود تمام مخالفتهاي داخلي و جهاني عليه ترامپ!

آقايان سياستمدار و مسئول ايراني! شما كه در وعده دادن از يكديگر پيشي مي گرفتيد!
بايد به شما گفت؛

كمي شرافت ترامپي داشته باشيد!

هرگاه دیدی دست دولتی به جیب بانک ها فرو رفت بدان تورم در راه است.
هرگاه دیدی دست دولتی در جیب شرکت ها فرو رفت بدان رشد اقتصادی منفی شده.
هرگاه دیدی دست دولتی به جیب مردم فرو رفت بدان آن اقتصاد خیلی وقت است ورشکسته شده.

 

*چکیده ای از کتاب اقتصاد دولتی در سه سطر