نوشتاری بر صحبت شهردار تهران مبنی بر وجود فساد تازه در دوران قالیباف

اعتماد مردم را به بازی نگیرید!

ادعای مهمی در گزارش جناب نجفی شهردار جدید تهران مطرح شده که حتما باید به سرعت و فوریت پیگیری شود، از دو حال خارج نیست، یا این ادعا که نشان می دهد خرج های میلیاردی از پول مردم، خرج تبلیغات انتخاباتی شده صحت دارد، که در این صورت حتما باید شهردار سابق تهران بدون هیچ اغماضی به دادستانی و‌افکار عمومی پاسخ دهند و‌یا این ادعا به لحاظ کارشناسی و‌منطقی نادرست است که باید برخورد سریع و صریحی با شهردار جدید تهران که اینگونه آبروی افراد را وجه المصالحه بازیهای کثیف سیاسی و کاهش اعتماد عمومی مردم کرده است صورت گیرد.

اگر چه به قول یکی از فعالین عدالتخواهی در ایران، پرونده های فساد زیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان فعلا نباید در اولویت بررسی قرار بگیرند! اما برخی مواقع، سخن بر سر کم و زیاد بودن مبلغ یک اتهام اقتصادی نیست، داستان اعتماد مردمی نظام است که گاه با شبهه چند میلیون تومان فساد یک مسئول مدعی پاکدستی هم تخریب می شود، چه رسد به جابجایی های میلیاردی از پول بیت المال برای هزینه کردهای انتخاباتی یک فرمانده شناخته شده جنگ و کاندیدای چند دوره ریاست جمهوری.

می دانم که متاسفانه هیچ یک از جریان های سیاسی کشور، بنایی برای شفاف سازی جریان های مالی انتخاباتی خود ندارند و دوستان جناب مهندس نجفي‌ هم حاضر نیستند منابع مالی خود را شفاف اعلام کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد….اما به قول مشهور، اثبات شی نفی ما عدا نمیکند، اینکه وضعیت مالی جریان اصلاحطلب شفاف نبوده، نباید مانع شود که مطالبه شفافیت از امثال جناب قالیباف هم متوقف بر آن شود…

ادعای مهمی در گزارش جناب نجفی شهردار جدید تهران مطرح شده که حتما باید به سرعت و فوریت پیگیری شود، از دو حال خارج نیست، یا این ادعا که نشان می دهد خرج های میلیاردی از پول مردم، خرج تبلیغات انتخاباتی شده صحت دارد، که در این صورت حتما باید شهردار سابق تهران بدون هیچ اغماضی به دادستانی و‌افکار عمومی پاسخ دهند و‌یا این ادعا به لحاظ کارشناسی و‌منطقی نادرست است که باید برخورد سریع و صریحی با شهردار جدید تهران که اینگونه آبروی افراد را وجه المصالحه بازیهای کثیف سیاسی و کاهش اعتماد عمومی مردم کرده است صورت گرفته و‌ وی در جایگاه پاسخگویی به دادستانی و مردم قرار گیرد. به چه زبانی باید بگوییم که وضعیت مبهم فعلی که نه کسی پاسخگوست و‌ نه کسی پیگیر ماجراست، بدترین سناریو برای افکار عمومی جامعه است.

افشاگری نجفی را اینجا ببینید

 

*سعید شعرباف تبریزی