اکنون وزارت خارجه باید پاسخ‌گو باشد و نه مدعی!

فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، مطالبی که در برنامه ثریا در روز چهارشنبه مطرح شده است حاوی واقعیات فنی بسیار مهم و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. مواردی که مناظره کنند‌ه‌ی محترم منتقد برجام به آن اشاره کرده است.

اکنون وزارت خارجه باید پاسخ‌گو باشد و نه مدعی

وزارت محترم خارجه بیانیه تندی نوشته و شدیداً به یکی از طرفین مناظره چهارشنبه شب ثریا، حملات -گاه خارج از ادب- نموده است و تلویحاً او را به پی‌گرد توسط نهادهای غیر از وزارت خارجه تهدید نموده است.

فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، مطالبی که در برنامه ثریا در روز چهارشنبه مطرح شده است حاوی واقعیات فنی بسیار مهم و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. مواردی که مناظره کنند‌ه‌ی محترم منتقد برجام به آن اشاره کرده است؛ مانند:

عدم امکان انتقال ارز آزاد حتی برای دیپلمات‌های وزارت خارجه در لندن ذیل کانال‌های کارگزاری پسابرجام

بسیار ضعیف بودن نقشه ارزی پسابرجام

عدم امکان انتفاع از درآمدهای فروش نفت -که ذیل برجام افزایش فروش داشته است- مگر با اما و اگرهای بسیار زیاد

افزایش معنادار واردات کالاهای مصرفی از اروپا و ماورای آن به دلیل تضییقات موجود در برجام

همگی صحت داشته و سوالاتی است که اکنون وزارت خارجه باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد و نه مدعی.

حقیقت آن است که همه دستاوردهای پرارزش برجام مانند افزایش فروش نفت، کاهش تضییقات در حوزه بیمه و رفع بخشی از محدودیت‌ها در حوزه کشتی‌رانی اگر با حل مشکل انتقال و تخصیص ارز همراه نباشند چندان ارزشی نخواهد داشت. به بیان دیگر این طور نیست که مثلا افزایش فروش نفت به خودی خود یک دستاورد باشد، بلکه این امر صرفاً بخشی از یک زنجیره است که بدون رفع محدوده منطقی ای از مشکلات در همه زنجیره عملاً فاقد ارزش فنی است.

یک دور مرور متن انگلیسی برجام نشان می دهد در آن روز نه تنها به این واقعیت توجه نشده است بلکه سعی جدی در مختل کردن برداشت افکار عمومی نسبت به واقعیات برجام توسط وزارت محترم خارجه رخ داده است. اکنون زمان پاسخگویی است.

 

*مجید شاکری