اظهارات دبیر جنبش عدالتخواه در خصوص محکومیت چهار جوان عدالتخواه شیراز:

مگر می شود اندیشه ها را مهر و موم کرد؟/ عملکرد نهاد های امنیتی که ضابط قضایی پرونده بوده اند محل توجه جدی است

محمد جواد معتمدی نژاد دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص حکم چهار عدالتخواه گفت: دستگاه قضا اگر فکر کرده که جریان عدالتخواهی بخصوص جنبش عدالتخواه دانشجویی با این گونه اقدامات دست از عدالتخواهی بر میدارد، در خیال باطل به سر میبرد. وی در ادامه افزود: آقایان سلمان کدیور و حسین شهبازی، دبیران اسبق جنبش عدالت‌خواه […]

محمد جواد معتمدی نژاد دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص حکم چهار عدالتخواه گفت: دستگاه قضا اگر فکر کرده که جریان عدالتخواهی بخصوص جنبش عدالتخواه دانشجویی با این گونه اقدامات دست از عدالتخواهی بر میدارد، در خیال باطل به سر میبرد.

وی در ادامه افزود: آقایان سلمان کدیور و حسین شهبازی، دبیران اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، هادی مسعودی عضو اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و مصطفی پور خسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه‌های شیراز به «تحمل نود و يك روز حبس تعزيري و همچنین محرومیت از هرگونه عضويت يا فعاليت در احزاب سطح كشور انجمن ها و اتحاديه هاي دانشجويي تحت هر عنوان و اسمي و همچنين محروميت از عضويت در هيئت تحريريه، مديريت، سردبيري و يا مدير مسولي نشريات مكتوب يا الكترونيكي و يا گروه هاي اجتماعي در فضاي مجازي بمدت پنج سال» محکوم شدند. این حکم یک رسوایی برای قوه قضائیه از سویی و برای مسئولین ارشد فارس از سوی دیگر است.

مگر می شود اندیشه ها را مهر و موم کرد؟ مگر می شود صداها را خفه کرد؟ آیا شورش های چند وقت اخیر به حضرات نشان نداد که بستن دهان منتقدین، چگونه می تواند به سرریز عصبی منجر بشود و کلیت نظام را به چالش بکشد؟ عملکرد نهاد های امنیتی که ضابط قضایی پرونده بوده اند نیز محل توجه جدی است.

سوال بنده اینجاست که اساسا «امنیت» در دایره واژگانی اینها چه تعریفی دارد؟ چرا این دستگاه ها بررسی هزینه انتخاباتی اقای ایمانی امام جمعه شهر شیراز در موقع امتخابات خبرگان سال 94 را در دستور کار قرار نداده اند؟ آیا برایشان مهم نبوده است؟ ایا چنین کارهایی امنیت حکومت اسلامی را تهیدید نمیکند؟ چرا شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به چنین مسائلی ورود نمیکند؟ آیا این شورا خبر ندارد و نمی داند که برخی ائمه جمعه؛ از وجهه رهبری به عنوان یک پناهگاه برای گریز از نقد و نظارت و اعمال هر نوع فعل و امری سود می جویند؟ آیا عدم محبوبیت آنان را در شهرها نمی بیند؟ تا کی وجهه رهبری را وجه المصالحه قرار می دهید؟

معتمدی نژاد افزود: متاسفانه برخوردهای اینچنینی این شائبه را تقویت میکنند که دستگاه ها و رویه های قضایی کشور در کنار_و بلکه در خدمت_ زورمندان و مدیران و حاکمانند، در حالی که باید در کنار ضعفا و عموم و توده ها باشند.
ما نیز اگر از این چهار بزرگوار حمایت میکنیم ابدا به این دلیل منحصر نمیشود که آنان و نیتشان را میشناسیم یا حقی به گردن جنبش عدالتخواه دارند، بلکه دلیل اصلی آن مخالفت با حذف افراد و جریانات مستقل و اصیل و عدالت طلب است.