دکتر سعید زیبا کلام در سی و هشتمین نشست جنبش عدالتخواه گفت :

تبعیض ها و تابوشکنی ها به انقلاب ضربه می زند

من اعتقاد ندارم که مردم بالاصاله مقصرند. ولی من در واقع بیش از مردم حاکمان و عالمان را خیلی مسئول می دانم و مقصر اصلی هم این دو هستند. این دو صنف اگر فاسد شوند جامعه فاسد می شوند و اگر صالح شوند جامعه اصلاح میشود، انتقاد اصلی من به حوزویان و دانشگاهیان به عنوان دو نهاد مردمی هست، ما هم بد کردیم. این حرف را اگر این طور باز کنیم این است که ما دانشگاهیان مسئول هستیم. چرا حوزویان به عوام فریبی و چپاول های ظاهرالصلاح ها اعتراضی نمی کنند و سکوت کرده اند؟

در سی و هشتمین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی دکتر سعید زیبا کلام در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص اینکه چرا نوک پیکان صحبت های شما به سمت قوه قضاییه است، گفت:  محور صحبت های من قوه قضاییه نیست. بنده به دیگر حوزه ها و نهادها و مسئولان نیز اعتراض و انتقاد می کنم منتها امروز عملکرد قوه قضاییه محوری تر است و برای مردم ملموس تر و محسوس تر دیده می شود. تبعیض ها و تابو شکنی ها و اعمال نفوذها چه سیاسی و چه مالی  مانند رشوه را مردم بیشتر می بینند.  و این جاست که به اعتقاد من ضربه به انقلاب می زند. وقتی نگاه می کنم که هزاران میلیارد تومان وام گرفته شده و هیچ اتفاقی نیفتاده. حقوق های نجومی هم همین طور در حالیکه قوه قضاییه می گوید ما این ها را بررسی خواهیم کرد و بعد من پیگیری می کنم می بینم اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی افزود: من سخنرانی های زیادی راجع به مذاکرات هسته ای کردم. یکی از مهم ترین محورهای صحبت های من در آن دو سال این بود که این مذاکرات هسته ای مطلقا منجر به رفع تحریم ها نخواهد شد. می گفتم آقایان دارند استقلال کشور را حراج می کنند، این آقایان شیفته خدمت یا در خوشبینانه ترین حالت ساده لوح اند. این برای مردم و حتی برای دانشجوها هم آن طور که انتظار داشتم حالت برخوردن و احتزاز را کم دیدم. برای مردم استقلال چقدر موضوعیت دارد؟ دارد، اما چقدر؟ صحبت از میزان آن است. اما قوه قضاییه برای مردم ملموس است. مدام با آن سروکار دارند. این ضربه می زند به انقلاب. آرمان ها را ضایع می کند و از بین می برد.

زییباکلام این بار نوک پیکان انتقادات خود را به سمت قوه مجریه گرفت و گفت: بنده قوه مجریه را هم بسیار بسیار ناسالم می بینم. بسیار ناسالم! در همین سخنرانی هایی که داشتم راجع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در فرازهایی می رسید به شخص معاون اول رییس جمهور. بنابراین این طور نیست که همواره راجع به قوه قضاییه انتقاد کرده باشم ولی قوه های دیگر را عابد و زاهد بدانم منتها نقش قوه قضاییه ملموس تر دیده می شود. اما فضا فضای مناسبی برای نقد نیست. آقای قاضی در دادگاه بر سر قضیه مذاکرات هسته ای به من می گویند این خلاف قانون است که شما در سخنرانی گفتید آقای رییس جمهور دروغ می گوید. قاضی دادگستری طبق ماده فلان بهمان صراحت دارد که شما به محض اینکه بگویید اقای رییس جمهور و چند مقام دیگر  و سران سه قوه دروغ گفتند مرتکب جرم شده اید. این قانون مملکت است. آن وقت روزنامه نیویورک تایمز را بروید نگاه کنید. من معتقدم که به جای 17 رکعت 170 رکعت باید مرگ بر آمریکا فرستاد. واقعا جنایت کارند دولت های آمریکا اما در همان آمریکا روزنامه نیویورک تایمز صفحه آراء و اندیشه ها و سرمقاله ها رو مراجعه کنید. روزی نیست که نیویورک تایمز با آن جایگاه تقریبا انحصاری دست کم یک مقاله دروغ های همان روز یا روز گذشته ترامپ را چاپ نکرده باشد. تا دلتون بخواهد از این موارد می بینید. بنابراین ما خواسته های این چنینی داریم. قوانین ما قوانین منحطی هستند. قوانینی که عملا باب انتقاد و اعتراض را بسته است. باید انتقادها این گونه باشد که کف بزنی و صلوات بفرستی.

این استاد دانشگاه در خصوص بسته بودن فضای نقد در جامعه افزود: مثلا می گویند آقای دکتر به چه دلیل در مورد فلان فرماتده نظامی صحبت کردی؟! می گویم خب اشتباه کرده دیگر. خب حالا چون آقا(مقام معظم رهبری) اول زد توی دهن رییس سابق ستاد مشترک، این انتقاد من خیلی دیده نمی شود. این انتقاد من خیلی مبنایی تر است. آقا گفتند که اتفاقی نیفتاده که دارید تبریک می گویید. منم حرفم این است که اتفاقا اتفاقات فاجعه باری افتاده منتهی این آدم ها در چه فضایی به سر می برند؟ اندیشکده ها و پژوهشگرانی که باید پشت این دو جریان باشد، آن ها چه می خوانند که این ها را این طور تغذیه می کنند که بعد تبریک می گویند؟ انتقاد من این را نشان می دهد که کار کارشناسی و دقیق و درستی در نیروهای نظامی ما صورت نمی گیرد. به همین خاطر این عزیزان ما اظهار نظرهایی می کنند که ما شرمنده می شویم. مقامات ارشد نظامی در آمریکا و انگلستان  که همتاییان این عزیزان هستند را می بینیم،حرفی که می زنند انگار یک استاد دانشگاه کارکشته هست که در حوزه راهبردی دارد اظهار نظر می کند.

وی گفت:

در سی و هشتمین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی دکتر سعید زیبا کلام در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص اینکه چرا نوک پیکان صحبت های شما به سمت قوه قضاییه است، گفت:  محور صحبت های من قوه قضاییه نیست. بنده به دیگر حوزه ها و نهادها و مسئولان نیز اعتراض و انتقاد می کنم منتها امروز عملکرد قوه قضاییه محوری تر است و برای مردم ملموس تر و محسوس تر دیده می شود. تبعیض ها و تابو شکنی ها و اعمال نفوذها چه سیاسی و چه مالی  مانند رشوه را مردم بیشتر می بینند.  و این جاست که به اعتقاد من ضربه به انقلاب می زند. وقتی نگاه می کنم که هزاران میلیارد تومان وام گرفته شده و هیچ اتفاقی نیفتاده. حقوق های نجومی هم همین طور در حالیکه قوه قضاییه می گوید ما این ها را بررسی خواهیم کرد و بعد من پیگیری می کنم می بینم اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وی افزود: من سخنرانی های زیادی راجع به مذاکرات هسته ای کردم. یکی از مهم ترین محورهای صحبت های من در آن دو سال این بود که این مذاکرات هسته ای مطلقا منجر به رفع تحریم ها نخواهد شد. می گفتم آقایان دارند استقلال کشور را حراج می کنند، این آقایان شیفته خدمت یا در خوشبینانه ترین حالت ساده لوح اند. این برای مردم و حتی برای دانشجوها هم آن طور که انتظار داشتم حالت برخوردن و احتزاز را کم دیدم. برای مردم استقلال چقدر موضوعیت دارد؟ دارد، اما چقدر؟ صحبت از میزان آن است. اما قوه قضاییه برای مردم ملموس است. مدام با آن سروکار دارند. این ضربه می زند به انقلاب. آرمان ها را ضایع می کند و از بین می برد.

زییباکلام این بار نوک پیکان انتقادات خود را به سمت قوه مجریه گرفت و گفت: بنده قوه مجریه را هم بسیار بسیار بسیار ناسالم می بنم. بسیار ناسالم! در همین سخنرانی هایی که داشتم راجع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در فرازهایی می رسید به شخص معاون اول رییس جمهور. بنابراین این طور نیست که همواره راجع به قوه قضاییه انتقاد کرده باشم ولی قوه های دیگر را عابد و زاهد بدانم منتها نقش قوه قضاییه ملموس تر دیده می شود. اما فضا فضای مناسبی برای نقد نیست. آقای قاضی در دادگاه بر سر قضیه مذاکرات هسته ای به من می گویند این خلاف قانون است که شما در سخنرانی گفتید آقای رییس جمهور دروغ می گوید. قاضی دادگستری طبق ماده فلان بهمان صراحت دارد که شما به محض اینکه بگویید اقای رییس جمهور و چند مقام دیگر  و سران سه قوه دروغ گفتند مرتکب جرم شده اید. این قانون مملکت است. آن وقت روزنامه نیویورک تایمز را بروید نگاه کنید. من معتقدم که به جای 17 رکعت 170 رکعت باید مرگ بر آمریکا فرستاد. واقعا جنایت کارند دولت های آمریکا اما در همان آمریکا روزنامه نیویورک تایمز صفحه آراء و اندیشه ها و سرمقاله ها رو مراجعه کنید. روزی نیست که نیویورک تایمز با آن جایگاه تقریبا انحصاری دست کم یک مقاله دروغ های همان روز یا روز گذشته ترامپ را چاپ نکرده باشد. تا دلتون بخواهد از این موارد می بینید. بنابراین ما خواسته های این چنینی داریم. قوانین ما قوانین منحطی هستند. قوانینی که عملا باب انتقاد و اعتراض را بسته است. باید انتقادها این گونه باشد که کف بزنی و صلوات بفرستی.

این استاد دانشگاه در خصوص بسته بودن فضای نقد در جامعه افزود: مثلا می گویند آقای دکتر به چه دلیل در مورد فلان فرماتده نظامی صحبت کردی؟! می گویم خب اشتباه کرده دیگر. خب حالا چون آقا(مقام معظم رهبری) اول زد توی دهن رییس سابق ستاد مشترک، این انتقاد من خیلی دیده نمی شود. این انتقاد من خیلی مبنایی تر است. آقا گفتند که اتفاقی نیفتاده که دارید تبریک می گویید. منم حرفم این است که اتفاقا اتفاقات فاجعه باری افتاده منتهی این آدم ها در چه فضایی به سر می برند؟ اندیشکده ها و پژوهشگرانی که باید پشت این دو جریان باشد، آن ها چه می خوانند که این ها را این طور تغذیه می کنند که بعد تبریک می گویند؟ انتقاد من این را نشان می دهد که کار کارشناسی و دقیق و درستی در نیروهای نظامی ما صورت نمی گیرد. به همین خاطر این عزیزان ما اظهار نظرهایی می کنند که ما شرمنده می شویم. مقامات ارشد نظامی در آمریکا و انگلستان  که همتاییان این عزیزان هستند را می بینیم،حرفی که می زنند انگار یک استاد دانشگاه کارکشته هست که در حوزه راهبردی دارد اظهار نظر می کند.

وی گفت: من اعتقاد ندارم که مردم بالاصاله مقصرند. ولی من در واقع بیش از مردم حاکمان و عالمان را خیلی مسئول می دانم و مقصر اصلی هم این دو هستند. این دو صنف اگر فاسد شوند جامعه فاسد می شوند و اگر صالح شوند جامعه اصلاح میشود، انتقاد اصلی من به حوزویان و دانشگاهیان به عنوان دو نهاد مردمی هست، ما هم بد کردیم. این حرف را اگر این طور باز کنیم این است که  ما دانشگاهیان مسئول هستیم. چرا حوزویان به عوام فریبی و چپاول های ظاهرالصلاح ها اعتراضی نمی کنند و سکوت کرده اند؟