200 تشکل دانشجویی سراسر کشور طی نامه‌ای سرگشاده در خصوص لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» خطاب به شورای نگهبان مطرح کردند:

پیوستن به کنوانسیون پالرمو؛ نافی استقلال کشور و مصداق صریح نفی قاعده نفی سبیل

200 تشکل دانشجویی سراسر کشور در خصوص لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» خطاب به شورای نگهبان نامه‌ای سرگشاده نگاشتند. در این نامه چنین آمده است: «ما تعدادی از تشکل های انقلابی سراسر کشور با توجه به اصل 152 و 153 قانون اساسی، پیوستن به این دست کنوانسیون ها و قبول این نوع معاهدات بین المللی […]

200 تشکل دانشجویی سراسر کشور در خصوص لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» خطاب به شورای نگهبان نامه‌ای سرگشاده نگاشتند. در این نامه چنین آمده است: «ما تعدادی از تشکل های انقلابی سراسر کشور با توجه به اصل 152 و 153 قانون اساسی، پیوستن به این دست کنوانسیون ها و قبول این نوع معاهدات بین المللی را نافی استقلال کشور و مصداق صریح نفی قاعده نفی سبیل می دانیم و از شما تقضا داریم که در برخورد با این کنوانسیون ها و الحاق به سازمان های بین المللی، آنها را در یک پازل و برنامه جامع دشمن دانسته و تنها به بررسی آنها به صورت مستقل کفایت نکرده که این جز خیانت به کشور و انحراف از مساله اصلی نمی باشد و تاکید میکنیم تا با رویکردی دقیق و موشکافانه، ابعاد مخفی و پشت پرده این سازمان ها و اهداف اصلی آنها را نیز مورد توجه قرار دهید.»

متن نامه به قرار زیر است:

اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛

همانطور که مستحضر هستید پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ لایحه ای تحت عنوان«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) » در صحن علنی مجلس مطرح گردید و علی رغم مخالفت‌های جدی تعدادی از نمایندگان و بیان انتقادات اساسی متخصصان که بیان کننده تهدیدات قابل توجه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور می بود، این طرح به صورت مشروط به تصویب رسید.
از همین رو به دلیل لزوم تایید نهایی توسط اعضای محترم شورای نگهبان جهت تصویب این لایحه برخود لازم دانستیم تذکرات و هشدارهایی را نسبت به تهدیدات و مخاطرات این لایحه به اطلاع اعضای شورای نگهبان برسانیم.

طبق تعاریف ارائه شده از کنوانسیون پالرمو مأموریت اصلی این کنوانسیون مبارزه با قاچاق، پولشویی و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین است. اما نکته مهم این است که آنچه به عنوان جرم سازمان یافته یا پولشویی در این کنوانسیون مطرح است شامل چه جرایمی شده و چه گروه هایی را شامل می‌شود؟
این سوال وقتی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تصویب و اجرای این لایحه از خواسته های اصلی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از ایران است، و این در حالیست که یکی از اتهامات اصلی اما فاقد سند آمریکا و گروه ویژه اقدام مالی(FATF) علیه گروه های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.
از این روز پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه های مقاومت از جمله حزب الله لبنان است، و نیز از سوی دیگر بسیاری از اقدامات در عرصه بین المللی مانند دور زدن تحریم ها با عنوان پولشویی شناخته شده است و در واقع در ادبیات بین المللی دور زدن تحریم های ظالمانه‌‌ علیه ایران تحت اقدامات قاچاق و پولشویی شناخته می‌شود که لاجرم پس از پذیرش کنوانسیون پالرمو ایران برای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه خود موظف به تغییر رفتار با برخی کشورهاست.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF)که اکنون و پس از برجام با ایفا کردن نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی سعی در هدفمند کردن تحریم آمریکا در ایران و ایجاد خودتحریمی در داخل کشور دارد، یکی از مکانیزم های خود را پیوستن ایران به کنوانسیون های اینچنینی قرار داده تا بتواند در آینده دست آویز کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن ایران را فراهم کند و مجموع لایحه های چهارگانه پالرمو، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم بنا به توصیه FATF، از سوی دولت به مجلس ارسال شده تا برنامه اقدام FATF در ایران به طور کامل اجرا شود. اجرایی شدن برنامه اقدام FATF در ایران همانطور که بارها توسط کارشناسان تحلیل شده است باعث ایجاد خودتحریمی در کشور می شود.

 

بنابراین تصویب و اجرای کنوانسیون هایی مانند پالرمو وقتی در پازل کلان FATF و نقش محوری آن در طراحی های آمریکا برای فشار به ایران پس از برجام تحلیل شود، عمق فاجعه رخ داده در مجلس را بیشتر نمایان می کند. لازم است تا اعضای محترم شورای نگهبان با درنظر گرفتن این موضوع که این چهار لایحه و مجموع برنامه اقدام FATF به عنوان یک پازل طراحی شده بنگرند و حساسیت خود را نسبت به همه آن ها نشان دهند، تا تصویب آنها به صورت تفکیک شده باعث کاهش حساسیت موضوع و نهایتا تصویب آن نشود. در نهایت لازم به ذکر است، اگرچه مجلس برای تصویب کنوانسیونی مانند پالرمو شروطی تعیین کرده است اما برخلاف باور دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس شروط پنچ گانه تعیین شده در تصویب این لایحه درست مانند لایحه «اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام» چندان راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی کاهد به دلیل اینکه کشورهای عضو باید قوانین و فرآیندهای کیفری خود را بازنگری و ترمیم کنند و این یعنی شروط تعیین شده توسط دولت ها نباید با روح معاهده تناقض داشته باشد.

با این وصف پذیرش حق شرط تا حدی بلاموضوع به نظر می رسد. ضمن آنکه تجربه برخی کشورها-سودان، سوریه و اردن- که تلاش داشتند با اعمال حق شرط با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. گویای آن است که با استناد به مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون، از پذیرش حق تحفظ آنها جلوگیری به عمل آمد.

از همین رو ما تعدادی از تشکل های انقلابی سراسر کشور با توجه به اصل 152 و 153 قانون اساسی، پیوستن به این دست کنوانسیون ها و قبول این نوع معاهدات بین المللی را نافی استقلال کشور و مصداق صریح نفی قاعده نفی سبیل می دانیم و از شما تقضا داریم که در برخورد با این کنوانسیون ها و الحاق به سازمان های بین المللی، آنها را در یک پازل و برنامه جامع دشمن دانسته و تنها به بررسی آنها به صورت مستقل کفایت نکرده که این جز خیانت به کشور و انحراف از مساله اصلی نمی باشد و تاکید میکنیم تا با رویکردی دقیق و موشکافانه، ابعاد مخفی و پشت پرده این سازمان ها و اهداف اصلی آنها را نیز مورد توجه قرار دهید.

در پایان تقاضا داریم که در بررسی این لایحه اشتباه تاریخی برجام تکرار نشود. چراکه در آینده شما باید در پیشگاه حضرت حق و ملت شریف ایران و جنبش دانشجویی نسبت به تمامی تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشید.

امضا کنندگان:

. مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران)آرمان(
2 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
3 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران
4 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
5 . مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ایران
6 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران )عضو دفتر تحکیم وحدت(
7 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی تهران
8 . بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرتهران
9 . بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی تهران
10 . انجمن اسلامی دانشجویانپردیس فارابی دانشگاه تهران)تاسیس 1363 )
11 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد
12 . مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز
13 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
14 . بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
15 . بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
16 . بسیج دانشجویی دانشگاه دانشگاه اصفهان
17 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
18 . بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
19 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
20 . مجمع دانشجو معلمان عدالتخواه کرمان
21 . تشکل امام حسن مجتبی دانشگاه باهنر کرمان
22 . بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان
23 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
24 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
25 . بسیج دانشجویی دانشگاه رشت
26 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم
27 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی قم
28 . جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
29 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
30 . بسیج دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان
31 . بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
32 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
33 . بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
34 . بسیج دانشجویی دانشگاه مهاجر اصفهان
35 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
36 . مجمع یادواره شهدا دانشجویان دانشگاه شیراز
37 . هیات دانشجویی قسط تبریز
38 . جامعه اسلامی دانشگاه شهید مدنی تبریز
39 . مجمع هماهنگی اسلامی دانشجویان دانشگاه های تبریز
40 . مجموعه فرهنگی دانشجویی ولیعصر تبریز
41 . بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
42 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد
43 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد
44 . بسیج دانشجویی دانشگاه علم و هنر یزد
45 . بسیج دانشجویی دانشگاه فنی امام علی یزد
46 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد
47 . انجمن اسلامی مستقل علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
48 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد
49 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد
50 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
51 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
52 . بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج
53 . بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
54 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
55 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل
56 . بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
57 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
58 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه رشت
59 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه امام خمینی قزوین
60 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
61 . انجمن اسلامی دانشگاه امام خمینی ره قزوین
62 . تشکل فتیه مشهد
63 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد
64 . مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی مشهد
65 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
66 . بسیج دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای شهید صدوقی یزد
67 . بسیج دانشجویی دانشگاه امام جواد یزد
68 . بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
69 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمان
70 . بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
71 . بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد
72 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
73 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیرجند
74 . بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند
75 . بسیج دانشجویی دانشکده دارالفنون بجنورد
76 . انجمن اسلامی دانشجویان عدالتخواه سبزوار
77 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند
78 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مازندران
79 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی مازندران)دفتر تحکیم وحدت(
80 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
81 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان
82 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
83 . بسیج دانشجویی دانشگاه شهید اشرفی اصفهان
84 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه یاسوج
85 . جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمان
86 . بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان
87 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه کاشان
88 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شاهرود
89 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه قوچان
90 . مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی مشهد
91 . بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
92 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان
93 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لارستان
94 . انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه کاشان
95 . بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز
96 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه زابل
97 . انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی سیرجان )عضو دفتر تحکیم وحدت(
98 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
99 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه محقق اردبیلی
100 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
101 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فسا
102 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
103 . بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد
104 . بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان
105 . مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه رفسنجان
106 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه دماوند
107 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علوم پزشکی آبادان
108 . بسیج دانشجویی دانشگاه علمی و کاربردی آذین شوشتر
109 . بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
110 . بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
111 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان
112 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قرآن دولت آباد
113 . بسیج دانشجویی دانشگاه مالک اشتر شاهین شهر
114 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
115 . بسیج دانشجویی دانشگاه اقلید
116 . بسیج دانشجویی دانشگاه لارستان
117 . بسیج دانشجویی دانشگاه فیروزآباد
118 . بسیج دانشجویی دانشگاه فسا
119 . بسیج دانشجویی دانشگاه لامرد
120 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
121 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش
122 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
123 . بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل
124 . بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری بهشهر
125 . بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان البرز
126 . بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
127 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
128 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
129 . جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا)س(
130 . جامعه اسلامی دانشگاه منتظری مشهد
131 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز
132 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تالش
133 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
134 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
135 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شوشتر
136 . انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور خوراسگان
137 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گتوند
138 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ترکالکی
139 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایذه
140 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایذه
141 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شادگان
142 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شادگان
143 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دزفول
144 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد سوسنگرد
145 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور سوسنگرد
146 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رامهرمز
147 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور رامهرمز
148 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور رامشیر
149 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور هفتگل
150 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بیرجند
151 . بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد بجنورد
152 . انجمن اسلامى دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامى_واحد ایذه
153 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت
154 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بجنورد
155 . بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
156 . بسیج دانشجویی موسسه اموزش عالی حکیمان بجنورد
157 . بسیج دانشجویی شهید مطهری دانشکده کشاورزی شیروان
158 . بسیج دانشجویی پیام نور اسفراین
159 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان
160 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اصفهان
161 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد
162 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خمینی شهر
163 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دولت آباد
164 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور دولت آباد
165 . بسیج دانشجویی دانشگاه سپهر دولت آباد
166 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور نجف آباد
167 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
168 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
169 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شاهین شهر
170 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
171 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
172 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
173 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نایین
174 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
175 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور سمیرم
176 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خوانسار
177 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گلپایگان
178 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تیران
179 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اقلید فارس
180 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
181 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل
182 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع نجف آباد
183 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
184 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایلام
185 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان
186 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان
187 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد یاسوج
188 . انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور خوراسگان
189 . انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
190 . انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز
191 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
192 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شهرکرد
193 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مرکز اردبیل
194 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان
195 . بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز
196 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کازرون
197 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور جهرم
198 . بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور نورآباد ممسنی
199 . بسیج دانشجویی دانشگاه مرودشت
200 . بسیج دانشجویی دانشگاه ارسنجان