جلسه ی مربوط به طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا را سریعا برگزار کنید

جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در خواست خود راجهت برگزاری جلسه ی وزرا و اعلام نظر پیرامون طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا اعلام داشت.

‍ جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در خواست خود را جهت برگزاری جلسه ی وزرا و اعلام نظر پیرامون طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا اعلام داشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام

احتراماً با توجه به نامه ی جناب آقای حسام الدین آشنا ریاست مرکز بررسی های استراتژیک با مضمون «توقف طرح توسعه دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران» و دستور دکتر روحانی مبنی بر تشکیل جلسه ای جهت بررسی موضوع به شماره نامه ی (۱۱۵۱۴۹)، تقاضامندیم جلسه مذکور را به سرعت برگزار و اعلام نظر را اعلام فرمائید.

خاطرنشان می گردد جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیر برگزاری و نتیجه جلسه ی مذکور خواهد بود.