پابرهنه ها به بیغوله هایشان برگردند

تحلیلی درباره استانی شدن انتخابات

استانی شدن انتخابات، جزوه ای تحلیلی است از آخرین تلاش‌ها برای حذف نقش مردم محروم و مستضعف از صحنه سیاسی که توسط احمد کرمی نژاد نوشته شده است

جزوه مذکور را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

استانی شدن انتخابات