اولین دوره آموزشی “مدرسه عدالتخواهی”

اولین دوره آموزشی مدرسه عدالتخواهی توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی، مردادماه آینده برگزار می شود

اولین دوره آموزشی «مدرسه عدالتخواهی»، یادبود شهید سیدمهرداد ‌مجدزاده
توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی از تاریخ ۱۸ الی ۲۳ مردادماه در تهران برگزار میگردد

افراد، تشکل های دانشجویی و طلاب میتوانند با مراجعه به آدرس ارتباطی زیر در پیامرسان های «تلگرام، بله و ایتا» آمادگی خود را جهت حضور اعلام کنند
@madrese_edalatkhahi

حضور برای عموم آزاد است