اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شد

در آخرین روز از چهل و یکمین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی، اعضای شورای مرکزی این اتحادیه مشخص شدند

در آخرین روز از چهل و یکمین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی موسوم به نشست شهید مجدزاده، طی برگزاری انتخابات، اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شدند. اسامی این افراد به شرح زیر است:

اعضای شورای مرکزی:

۱- علی جلالی
۲- دانیال یادگاری
۳- میثم مرادی
۴- محمد بیژنی فر
۵- خانم محدثه رشید

 

اعضای شورای نظارت:

۱- محمدحسین صبوری
۲- حسین عبادی نیا
۳- سید سعید نجیبی

انتخاب دبیر پس از انتخاب دو عضو انتصابی توسط شورای مرکزی انجام می شود