رفتن به بالا

  • نمایشگاه شعارنوشته های مردمی در نماز جمعه تهران

    به همت خواهران جنبش عدالتخواه دانشجویی نمایشگاه دست نوشته هایی از شعارهای مردمی در نمازجمعه این هفته، 15دی ماه 96 تهران برگزار شد. محتوای این دست نوشته ها، پاسخگو بودن مسئولین نسبت به حل مشکلات معیشتی مردم و جداکردن خط فتنه‌گران از خط مطالبات بحق مردم بود، که مورد استقبال مردم قرار گفت و در پایان شعارها بین مردم توزیع شد.             دست ...