رفتن به بالا

تارنمای اطلاع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی

شنبه - 30 دی 1396   ۴ شعبان ۱۴۴۱

اولین نشست از سلسله نشست های دانشجویان جبهه مقاومت؛ اولین نشست از سلسله نشست های دانشجویان جبهه مقاومت پنجشنبه ۲۸ دی ماه در مرکز تحقیقات دانشگاه شاهد برگزار شد