رفتن به بالا

تارنمای اطلاع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی

دوشنبه - 14 اسفند 1396   ۱۲ شعبان ۱۴۴۱

تجمع دانشجویان در اعتراض به سفر وزیر امورخارجه فرانسه به ایران نیمه شب در فرودگاه مهرآباد