رفتن به بالا

تارنمای اطلاع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی

دوشنبه - 4 آبان 1394   ۲۴ رمضان ۱۴۴۲

نشریه قسط – دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی

هشتمین نشریه قسط جنبش عدالتخواه دانشجویی باموضوع اعتراض رانندگان منتشر شد

»کلیک کنید« نشریه قسط جنبش عدالتخواه دانشجویی باموضوع اعتراض رانندگان عدالتخواه به فساد موجود در سیستم حمل و نقل کشور ومقوله قاچاق به چاپ رسید.