رفتن به بالا

  • تفاوت آموزش پولی در ایران با غرب

    بحث پولی کردن شهریه دانشگاه ها اخیرا داغ شده و رسانه های مختلف تلاش دارند تا به آن از جنبه های مختلفی بپردازند. اما در این میان، به مانند بسیاری از حوزه های دیگر تصمیم گیری، بحثها به صورت پراکنده و عمدتا در قالب نظریات یا تجربیات فردی مطرح می شود و طبیعی است که از دل آنها نتوان چارچوب مشخصی برای تصمیم گیری پیدا نمود. این نوشته تلاش دارد تا نگاهی متفاوت به این مقوله ...