رفتن به بالا

  • در باب چیستی بخش خصوصی:

    اصل 44 و این 44 نفر

    به گزارش عدالتخواهی پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی در طول‌ سال‌های پس از جنگ حرف و حدیث فراوان آمده است، موضوعات مربوط به آن به‌ویژه از چند سال قبل که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفت وارد فاز جدیدی شد. رکن محوری این اصل و پس از آن ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در این خصوص مانند بسیاری موارد مشابه محیطی را به‌وجود آورد که ماهیگیران حرفه‌ای سرمست از مشکلات اقتصادی کشور ...