رفتن به بالا

  • نگرانی امام (ره) در یک‌سالگی انقلاب اسلامی

    نگران این هستم که ما بدتر از محمدرضا بر سر اسلام بیاوریم!

    این یکی از سخنرانی های امام است که همیشه مرا بی خواب و بی تاب کرده است. امام این صحبت را سال 58 می کند، یعنی انقلاب هنوز یکسال اش نشده. تا بسم الله الرحمن الرحیم می گوید مثل سایر منبری ها چند صفحه آیه و سلام و صلوات نمی گوید. بدون مقدمه و سراسیمه می گوید «من حقیقتا نگران هستم» بدون حاشیه، بدون مقدمه چینی. فوری می رود روی اصل مطلب. نگران چه؟ آن هم در چند ماهگی انقلاب؟ ...