رفتن به بالا

  • مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز طی نامه ای به دادستانی خواستار شفاف سازی و رسیدگی به پرونده حادثه برمشور شیراز شد

    اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از این رویداد، هنوز هیچ خبری پیرامون مجازات مقصران اصلی این ماجرا، نیست

    مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز طی نامه ای به دادستانی خواستار شفاف سازی و رسیدگی به پرونده حادثه برمشور شیراز شد. شرح نامه به قرار زیر می باشد:   باسمه تعالی اگر ما بخواهيم اسلام را حفظ كنيم و اينطورى كه بخواهيم يك نمونه در عالم نشان بدهيم، ايران را بگوييم يك نمونه است، يك الگو هست، با رفتن شاه درست نمى‏شود؛ با رفتن ظالمها درست نمى‏شود. اگر بنا شد كه ظالمها ...