رفتن به بالا

  • جوابیه بنیاد مستضعفان به نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی

    پس از انتشار نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه پیرامون ساخت برج 121 طبقه بنیاد مستضفان مورخ 21 مرداد سال 94 (آقای سعیدی کیا ! سنخیت برج سازی با مدیریت جهادی و مستضعفین چیست؟)، بنیاد مستضعفان هر چند دیر اما در اقدامی تحسین برانگیز در تاریخ 9 اسفند 94 جوابیه ای به دفتر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی فکس نمودند. پاسخ بنیاد مستضعفان در خصوص نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه ...