رفتن به بالا

  • به گِل نشستن «بیمه توسعه» در سایه ضعف نظارتی «بیمه مرکزی»

    ضعف نظارت مداوم بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه این روزها دامان بیمه گذاران «بیمه توسعه» را گرفته است؛ از سودهای بی ضابطه تحت عنوان بیمه های عمر و بر هم زدن مکانیسم سیاستهای پولی و مالی گرفته تا ورود شرکتهیا بیمه به ساخت و سازهای سوداور عظیم در کلانشهرهایی همچون تهران در کنار بحثهایی نظیر اخذ پولهای کلان و حق بیمه هایی نظیر بیمه شخص ثالث مشخص بود که صنعت بیمه در آینده ای ...