رفتن به بالا

  • کنفرانس اقتصادی دولت، سیاسی بود/ تحریم بانک‌های ایرانی با وجود لغو، عملا برداشته نشد

    * آرمان - کنفرانس اقتصادی دولت، سیاسی بود محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره کنفرانس اقتصادی دولت که هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشته است: اینکه هدف کنفرانس اقتصاد ایران از سوی مسئولین «همگرایی نظرات اقتصاددانان درمورد پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات کشور» مطرح شد را می‌توان به‌عنوان یک هدف مثبت ارزیابی کرد. اما اینکه تا چه حد این اهداف ممکن است تحقق ...