رفتن به بالا

  • توزیع تراکت آسیب‌های قراردادهای جدید نفتی (ipc) در نمازجمعه‌های شهرهای بزرگ کشور

    به گزارش عدالتخواهی، تراکت «قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc و آسیب‌های پیش‌رو» به به بررسی اجمالی اشکالات اساسی این قراردادها می‌پردازد؛ روز گذشته در نمازجمعه های شهرهای مشهد، سبزوار، اصفهان، قزوین، رفسنجان توزیع شد. دانشجویان عدالتخواه در این شهرها، این تراکت‌ها را که اطلاعاتی کلی درباره اشکالات و خسارات پیش‌روی حاصل از قرارداهای جدید نفتی، ارائه می‌دهد؛ به ...