رفتن به بالا

  • 300 نفر از علما و شخصیت ها طی نامه ای 8 بندی خواستار ورود سران قوا به معضل بافت اطراف حرم شدند

    بافت اطراف حرم رضوی نگاه ملی می طلبد/ تخریب محلات قدیم، شیرازۀ هویتی شهر را گسسته است

    طرح احیا و نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در سال 71 به پیشنهاد وزیر وقت مسکن و شهرسازی به عنوان طرحی ملی و با هدف رفع ناهنجاری های اجتماعی و ساختار نامناسب این محدوده از کلان شهر مشهد پیشنهاد شد، این نوسازی و بهساز ی اطراف حرم مطهر رضوی در تاریخ9/3/ 74 در جلسه  کمیسیون ماده 5شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید. اکنون بعد از گذشت بیش از 20 سال این طرح به بن ...