رفتن به بالا

  • قرارداد محرمانه دیگری رونمایی شد!

    به گزارش عدالتخواهی  یک هفته از امضاء قرارداد ایدرو و شرکت رنو می گذرد و دولت با انعقاد این قرارداد قطب سوم خودروسازی کشور را کلید زد تا به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت کند. هر چند گفته می‌شود ایدرو به مرور سهام خود را در این شراکت واگذار خواهد کرد اما  در شرایط فعلی سهام 60 درصدی قرارداد جدید از آن فرانسوی ها و 40 درصد در اختیار ایدرو است. این قرارداد که یک برد ...