رفتن به بالا

  • آقای دادستان ! (باید) مجرم شناخته شوند…

        رهبر انقلاب : "... پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات  از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار است ...باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر  در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود".۱۳۹۳/۱۲/۱۷ حجت الاسلام رئیسی دادستان محترم کل ...