رفتن به بالا

  • توصیف امام خمینی از وضعیت قوه قضاییه در زمان شاه

    دعوایی که آن وقتها قاضی شرع در ظرف دو سه روز حل و فصل می کرد، حالا در بیست سال هم تمام نمی شود!

    متن زیر توصیف حضرت امام خمینی از وضعیت قوه قضاییه در زمان شاه است: تحمیل قوانین بیگانه بر جامعه­ ی اسلامی ما منشاء گرفتاریها و مشکلات بسیار شده است. اشخاص مطلعی الان در عدلیه هستند که از قوانین دادگستری و طرز کار آن شکایتها دارند. اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران یا سایر کشورهای مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند. وکیل متبحری که در جوانی دیده ...